Arbeidskaart of gecombineerde vergunning voor niet-Belgen

Burgers uit de Europese Unie, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland mogen in Sint-Truiden werken op basis van hun identiteitskaart of paspoort. Zij hebben geen toelating tot arbeid nodig.

Derdelanders die maximaal 90 dagen in loondienst willen werken of derdelanders die bijvoorbeeld als au pair willen werken, hebben daarvoor een papieren arbeidskaart nodig.

Derdelanders die meer dan 90 dagen in loondienst willen werken, moeten een gecombineerde vergunning (single permit) aanvragen.

In bepaalde gevallen zijn sommige categorieën van burgers uit een derdeland vrijgesteld van een arbeidsvergunning.

Ook bevatten alle verblijfstitels die afgeleverd worden een vermelding met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt (beperkt, onbeperkt of geen toegang).

En de voorwaarden en procedures verschillen naargelang de categorieën van buitenlandse werknemers.

Voor zelfstandigenarbeid heb je een beroepskaart nodig.

Voorwaarden

Voorwaarden werkgever

Als werkgever in Vlaanderen mag je pas een buitenlandse werknemer in dienst nemen als je binnen een redelijke termijn niemand op de arbeidsmarkt vindt om de openstaande vacature in te vullen.

Voorwaarden buitenlandse werknemer

Je hebt geen arbeidskaart of gecombineerde vergunning nodig

 • Je bent een inwoner uit de Europese Unie, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland;
 • Je bent in het bezit van een arbeidsovereenkomst of een werkgeversattest van je Belgische werkgever;
 • Je maakt een afspraak met het loket niet-Belgen om je verblijf in orde te brengen en neemt dat document mee naar de afspraak (bijlage 8ter in afwachting van een EU-kaart als je die wenst aan te vragen).

Lees hierover op de website van het Agentschap van Integratie en Inburgering

Je hebt een arbeidskaart voor de werknemer en een arbeidsvergunning voor de werkgever nodig

Je bent een inwoner van een derdeland en behoort tot één van de onderstaande categorieën:

 • tewerkstelling van minder dan 90 dagen
 • seizoenarbeiders (tewerkstelling van minder dan 90 dagen)
 • stagiair
 • au-pair jongere
 • grensarbeider (buitenlandse werknemer die in België werkt, maar er niet woont)

Je werkgever doet de aanvraag voor beide documenten bij de Afdeling Tewerkstelling en Competenties, Dienst Economische Migratie via email: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.

Opgelet! Je kan enkel werken voor de werkgever die de aanvraag heeft ingediend.

 • Je bent nog in het buitenland.
  • De arbeidskaart wordt verzonden naar de stad Sint-Truiden als je werkgever hier gevestigd is;
  • De werkgever haalt de arbeidskaart af bij het loket niet-Belgen en verzendt deze naar jou in het buitenland;
  • Je vraagt een visum type C aan bij de Belgische ambassade of het consulaat in het land waar je verblijft;
  • Je reist af naar België en maakt binnen de 3 dagen een afspraak bij het loket niet-Belgen voor het in orde brengen van je verblijf (aankomstverklaring bijlage 3 tenzij je vrijgesteld bent omdat je in een hotel, camping, … verblijft).
 • Je bent in België.
  • De arbeidskaart wordt verzonden naar de stad Sint-Truiden als je hier woont;
  • Je werkgever maakt een afspraak bij het loket niet-Belgen om de arbeidskaart af te halen en bezorgt jou deze kaart.

Je werkgever kan een hernieuwing van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart aanvragen. De procedure is dezelfde als bij de eerste aanvraag. Als de totale tewerkstelling door de hernieuwing 90 dagen overschrijdt, moet je werkgever een gecombineerde vergunning aanvragen.

Lees hierover meer op Vlaanderen.be of op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Je hebt een gecombineerde vergunning nodig

Je bent een inwoner uit een derdeland en je zal meer dan 90 dagen in België werken.

Je werkgever vraagt de gecombineerde vergunning online aan via het digitale loket Working in Belgium.
De aanvraag bevat zowel de documenten aangaande de tewerkstelling als de documenten inzake het verblijf.

Na goedkeuring van de Afdeling Tewerkstelling en Competenties, Dienst Economische Migratie levert de Dienst Vreemdelingenzaken de gecombineerde vergunning (toelating tot werk en toelating tot verblijf – bijlage 46 of 47) af.

Opgelet! Je kan enkel werken voor de werkgever die de aanvraag heeft ingediend.

 • Je bent nog in het buitenland.
  • De bijlage 46 of 47 wordt verzonden naar de stad Sint-Truiden als je werkgever hier gevestigd is;
  • Je werkgever haalt de bijlage af bij het loket niet-Belgen en verzendt deze naar jou in het buitenland;
  • Je vraagt een visum type D aan bij de Belgische ambassade;
  • Je reist af naar België en maakt binnen de 3 dagen een afspraak bij het loket niet-Belgen voor het in orde brengen van je verblijf (bijlage 49 in afwachting van een elektronische vreemdelingenkaart A).
 • Je bent in België.
  • De bijlage 46 of 47 wordt verzonden naar de stad Sint-Truiden als je hier woont;
  • De werkgever maakt een afspraak bij het loket niet-Belgen om de arbeidskaart af te halen en jou deze kaart te bezorgen.

Je werkgever kan een hernieuwing van de gecombineerde vergunning aanvragen. Hij/zij doet dit best 4,5 maand voordat de vreemdelingenkaart van de werknemer vervalt om te vermijden dat je niet zou kunnen werken in afwachting van een hernieuwing (beslissingstermijn van 120 dagen vermeerderd met de ontvankelijkheidstermijn). De procedure is ongeveer dezelfde als bij de eerste aanvraag. Het loket niet-Belgen ontvangt de beslissing en zal je werkgever contacteren. Als je A-kaart ondertussen vervalt, moet je het loket niet-Belgen contacteren.

Lees hierover meer op Vlaanderen.be en op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak telefonisch een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Gerelateerde items

Naar top