Beroepskaart voor niet-Belgen

Een beroepskaart is een document waarmee aan de buitenlandse zelfstandige de toelating gegeven wordt om een specifieke activiteit als zelfstandige uit te oefenen op Belgisch grondgebied, in een bepaalde hoedanigheid en voor een bepaalde periode (1 tot maximum 5 jaar).

Als je als niet-Belg in Sint-Truiden een zelfstandige beroepsactiviteit wil uitoefenen, hetzij als natuurlijke persoon, hetzij binnen een vereniging of een vennootschap naar rechte of in feite, moet je dus in het bezit zijn van een beroepskaart.

Opgelet! Bepaalde categorieën van buitenlanders zijn vrijgesteld van beroepskaarten.
 

Voor wie?
Iedereen die een zelfstandige beroepsactiviteit wil starten en die

  • niet de Belgische nationaliteit heeft
  • niet de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Econmisch Ruimte (EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) heeft
  • niet de Zwitserse nationaliteit heeft
  • niet is vrijgesteld van deze formaliteit om andere redenen

Hoe aanvragen?

Waar aanvragen?

Procedure en documenten?
We verwijzen naar de goed gedocumenteerde website van het Departement Werk en Sociale Economie.

Meer info?
Meer info vind je op deze website.