Home

No-regretmaatregelen op en rond de site van Tenneco

Op basis van het verkennend bodemonderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid om no regret-maatregelen te nemen of te verstrengen op en rond de site van Tenneco.

Zomeravonden

2 augustus 2022 tot 7 augustus 2022

Geniet van intieme culturele voorstellingen in de schaduw van de Abdijtoren tijdens de Zomeravonden.

zomeravonden

Sint-Truiden bezoeken als toerist

Stad en Bestuur

Diensten

Contactgegevens en openingsuren van alle gemeentelijke diensten.

Lokaal Bestuur

College van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, adviesraden, beleidsplannen, ...

Over Sint-Truiden

Geschiedenis, AGOST, Droneport,...

Vacatures

Vacatures bij het stadsbestuur en hulpverleningszone Zuid-West-Limburg

Iets melden

Meldingen, klachten, ombudsdienst

Meer over Stad en Bestuur

Sint-Truiden Abdijtoren

Stadskantoor

Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

011 70 14 14