Stad en Bestuur

Diensten

Contactgegevens en openingsuren van alle gemeentelijke diensten.

Lokaal Bestuur

College van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, adviesraden, beleidsplannen, ...

Over Sint-Truiden

Geschiedenis, AGOST, Droneport,...

Vacatures

Vacatures bij het stadsbestuur en hulpverleningszone Zuid-West-Limburg

Raadpleegomgeving beslissingen en besluiten

Raadpleeg hier de beslissingen en besluiten van de beslissingsorganen van het lokaal bestuur

Iets melden

Meldingen, klachten, ombudsdienst

Meer over Stad en Bestuur

Sint-Truiden Abdijtoren

Bekendmaking samenstelling en zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

afbeelding stadhuis sint-truiden

Signalenkaart en -bundel voor scholen in de strijd tegen kinderarmoede

kinderarmoedekaart