Heraanleg Diesterstraat

Startdatum: 21-08-2023

Stratenplan

Diesterstraat 42, 3800 Sint-Truiden
Op maandag 16 oktober 2023 starten de wegeniswerken van FASE 1B: Diesterstraat, wegvak tussen de Breendonkstraat en het Sint-Gangulfusplein inclusief de aansluiting op de Breendonkstraat tot huisnummer 68.

Aannemer Lummense wegenbouw in onderaanneming van aannemer Grizaco is bezig met de uitvoering van de wegeniswerken ‘Heraanleg Diesterstraat’.

Fasering en timing werken

Voor dit project werd de riolering voorafgaandelijk door rioolbeheerder Fluvius geïnspecteerd en goed bevonden. Er zijn bijgevolg enkel wegeniswerken gepland. Deze werken verlopen in drie fases:

 • FASE 1 – ma. 21 augustus 2023 tot najaar 2023: Diesterstraat, wegvak tussen het Sint-Gangulfusplein en de Abdijstraat (start 21/08/2023)
 • FASE 2 – najaar 2023 tot einde 2023: Diesterstraat, wegvak ter hoogte van het Sint-Gangulfusplein
 • FASE 3 – einde 2023 tot voorjaar 2024: Diesterstraat, wegvak tussen de Kazernevest en het Sint-Gangulfusplein

Onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden zullen de werken klaar zijn in het voorjaar van 2024.

Je leest hier regelmatig updates over de voortgang van de werken en het verloop van de volgende fasen. Fasewissels en/of wijzigingen in de omleiding worden tijdig aangekondigd.

Principes heraanleg Diesterstraat

Bij de heraanleg van de Diesterstraat houden we rekening met volgende principes:

 • aanleggen van comfortabele, obstakelvrije voetgangerszones
 • aanbrengen van obstakelvrije voetgangersoversteken (≠ zebrapaden)
 • inpassen geleidelijnen voor blinden en slechtzienden
 • uitbreiding en optimalisatie stalplaatsen voor fietsen (‘nietjes’)
 • rijwegbreedte afstemmen op gebruik fiets-auto-fiets
 • uitbreiden van het aantal shop & go parkeerplaatsen
 • maximaal inpassen van groenzones
 • benadrukken van het Sint-Gangulfusplein:
  • aanleg van voetgangerszones, parkeerstrook en rijweg op één niveau ter hoogte van plein, ten opzichte van verhoogte aanleg van de voetpaden op de overige delen
  • aanleg rijweg in mozaïekkeien ter hoogte van plein, ten opzichte van de aanleg van de rijweg in asfalt op de overige delen
 • uitrol uniform materiaalgebruik heraanleg wegenis:
  • voetpaden binnen de vesten: uitgewassen lichtgrijze betonstraatsteen, formaat 30x10cm
  • parkeerstrook binnen de vesten: uitgewassen donkergrijze betonstraatsteen, formaat 30x10cm
  • rijweg: asfalt en mozaïekkeien ter hoogte van pleinzone

Werken fase 1

De eerste fase omvat de wegeniswerken op het wegvak van de Diesterstraat tussen het Sint-Gangulfusplein en de Abdijstraat.

Fase 1 kent 3 deelfasen om de hinder te minimaliseren en de bereikbaarheid te maximaliseren tijden de uitvoering van de werken:

 • FASE 1A: Diesterstraat, wegvak tussen de Breendonkstraat en de Abdijstraat
 • FASE 1B: Diesterstraat, wegvak tussen de Breendonkstraat en het Sint-Gangulfusplein inclusief de aansluiting op de Breendonkstraat tot huisnummer 68 (start 16/10/2023)
 • FASE 1C: kruispunt Diesterstraat x Abdijstraat

Hoe verlopen deze werken?

De aannemer start met de opbraak van de bestaande wegenis. Eerst worden de bestaande voetpaden worden zijde per zijde opgebroken en heraangelegd. Op deze manier blijft de doorgang voor voetgangers steeds gegarandeerd. Aansluitend start de aannemer met aanleg van de overige wegenis.

Op de hoogte blijven? 

We publiceren regelmatig updates in de tijdslijn van dit project. Of blijf op de hoogte via de nieuwsberichten op onze website, stadsapp of sociale media.

Laatste wijziging: dinsdag 10 oktober 2023 om 16u18

Contactpersoon

Voor bijkomende vragen/meldingen kan je contact opnemen via:

 • Dringende oproepen:
  • gasgeur: 0800 65 0 65
  • storingen en defecten: 078 35 35 00
Naar top