Zorgzame buurten

Wat zijn Zorgzame Buurten?

Zorgzame Buurten zijn buurten waar het aangenaam wonen en leven is, waar mensen zich thuis voelen, aandacht hebben voor elkaar en hun talenten kunnen inzetten. Waar ontmoeting en nabije hulp en dienstverlening zorgen voor een warme leefomgeving.

Een helpende hand, een oogje in het zeil tijdens je vakantie en een alerte reactie van een bezorgde buur. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe je elkaar als buren kan helpen.

Elkaar leren kennen en ontmoeten dragen bij aan de verbondenheid met de buurt. Bewoners die elkaar kennen zullen ook veel sneller een handje helpen of zelf hulp vragen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals het organiseren van gezamenlijke activiteiten of het onderhouden van gemeenschappelijke ruimtes zoals gemeenschapscentra, een bankje, de vuilzakken voor iemand buiten zetten….. .

Mensen die elkaar kennen en elkaar helpen is een meerwaarde in een buurt. Daarnaast moet er ook een toegankelijke professionele zorg en hulpverlening zijn. Binnen de zorgzame buurt wordt een positief proces op gang gebracht waarbij we samenwerking stimuleren en zorg en dienstverlening beter wordt afgestemd op de behoeften van de bewoners.

Traject

In 2021 is de stad een samenwerking aangegaan met SAAMO Limburg. SAAMO Limburg heeft doorheen de jaren al heel wat praktijkervaring opgebouwd door te werken rond zorgzame buurten.

De eerste dorpen waar wij aan de slag zijn gegaan zijn Runkelen/Duras en Gorsem. Om aan de slag te gaan in een buurt brengen we eerst de krachten, mogelijkheden, aandachtspunten en noden in kaart. Dit doen we door bewoners en sleutelfiguren te bevragen. Daarna gaan we met deze informatie terug naar de buurt en gaan we samen nadenken met de buurtbewoners wat er nog moet gebeuren binnen de buurt. Dit wordt verzameld in een buurtactieplan.

Sinds 2022 zijn we ook aan de slag in het centrum van Sint-Truiden. Ook hier gaan we met de buurt en organisaties in gesprek om een beeld te vormen van de noden en krachten.

Team

Binnen de stad Sint-Truiden wordt er al op verschillende manieren gewerkt rond de verschillende thema’s die buurtbewoners aangeven. Om ervoor te zorgen dat al deze inspanningen niet langs elkaar bestaan, is ook samenwerken belangrijk vandaar dat er een team zorgzame buurten is opgericht waarin het buurtwerk, vrijwilligerswerk, e-inclusie en lokaal dienstencentra vertegenwoordigd worden.

Acties

We zijn in 2022 met verschillende acties gestart om de buren met elkaar te verbinden en diensten en organisaties beter bekend te maken:

  • Buurtbabbels; 
  • BARavan on tour; 
  • Give a day vrijwilligersplatform en de burenmatcher.

We ondersteunen ook de initiatieven die vanuit de buurt worden georganiseerd:

  • Ondersteuning van diverse buurtcomités;
  • Buurtrestaurant;
  • Brochure laagdrempelige activiteiten (deze kan je weldra hieronder downloaden).

Meer informatie

Voor meer info kan je terecht bij het team Zorgzame buurten:

Naar top