Zorg en nalatenschap plannen

Als er iemand in je omgeving overlijdt op een manier die je zelf niet zou willen meemaken…
Als jouw arts je meedeelt dat je ernstig ziek bent…
Als je hoogbejaard bent en voorzieningen wil treffen…
Als je wil kiezen voor een begrafenis of een crematie en voor welke rustplaats…
Als je wil vastleggen wat er met je bezittingen moet gebeuren…
Als je je nalatenschap wenst te regelen…

Je denkt er niet graag aan maar ooit komt er een dag dat je leven ophoudt. Best regel je je zorg en je nalatenschap voor later zodat je je naasten hiermee niet moet belasten.

Je kan je ‘je papieren in orde brengen’ door in gesprek te gaan met je naasten, met je zorgverleners, met je notaris, … Het is voor je omgeving gemakkelijker als je zelf in een wilsverklaring, een laatste wilsbeschikking, een testament, een uitvaartcontract, … hebt neergeschreven wat je wil als je je zelf niet meer kan uiten. En zelf ben je er zeker van dat je wensen zullen gerespecteerd worden.

Inhoud

Voorafgaande zorgplanning

De voorafgaande wilsverklaring euthanasie

Deze verklaring kan je opstellen als je euthanasie wenst in het geval je in een onomkeerbare comateuze toestand komt.

Meer info

De laatste wilsbeschikking

Hiermee geef je aan of je na je overlijden begraven of gecremeerd wilt worden, en op welke begraafplaats je wil rusten. Kies je voor een crematie, dan kan je bepalen wat er met de as moet gebeuren rekening houdend met de vooropgestelde wettelijke keuzes. Ook de begrafenisplechtigheid kan je kiezen en je kan vermelden of je gekozen hebt voor een uitvaartcontract.

Meer info

De verklaring voor orgaandonatie na overlijden

Donatie van menselijk lichaamsmateriaal (voorheen orgaandonatie) na overlijden zal vaak het leven van andere personen redden. Je kan daarom persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen van organen, cellen en weefsels, bestemd voor transplantatie. Dergelijke instemming is ook mogelijk voor vervaardiging van geneesmiddelen en voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer info

De voorafgaande negatieve wilsverklaring

Een voorafgaande negatieve wilsverklaring is een persoonlijk document, waarin je aangeeft in welke gevallen je geen levensverlengende behandelingen wenst, maar enkel een comfortbehandeling.
Deze negatieve verklaring geldt enkel bij onomkeerbare toestand (bijvoorbeeld dementie, hersenbloeding, …) wanneer je zelf niet meer kan vertellen welke zorg je niet meer wenst te ondergaan.

Meer info

Document voor het schenken van je lichaam aan de wetenschap

Je kan na je dood een zeer waardevolle dienst bewijzen aan je medemensen door jouw lichaam af te staan aan de wetenschap. Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Meer info

LevensEinde InformatieForum (LEIF)

Je kan alle ingevulde wilsverklaringen laten vermelden op je LEIFkaart die je in je portefeuille bewaart. Zo kunnen artsen en zorgverleners later met je voorafgaande zorgplanning rekening houden. Je kan de LEIFkaart aanvragen via leif.be/leifkaart.

Het LevensEinde InformatieForum (LEIF) heeft ook een eigen LEIFlijn, een telefonische hulplijn voor iedereen die vragen heeft of beslissingen rond het levenseinde.

Nalatenschap regelen

De wet bepaalt wie je erfgenamen zijn. Je kinderen, je ouders en je echtgenoot of echtgenote zijn beschermde erfgenamen. Zij hebben recht op een wettelijk beschermd erfdeel. Je kan hen niet negeren.

Maar daarnaast heb je toch enige vrijheid om na te denken wat je met je vermogen wilt doen. Je kan een testament opstellen, maar je kan ook tijdens je leven beslissen om bezittingen te schenken. Op die schenkingen ben je schenkbelasting verschuldigd.

Naar top