Woonwagenterrein

Sint-Truiden beschikt over een woonwagenterrein met een capaciteit van 18 standplaatsen.

Het terrein is bestemd en ingericht voor een vaste verblijfplaats van woonwagenbewoners.

Adres terrein: Groenstraat 99, 3800 Sint-Truiden.

Meer uitleg over wie aan aanvraag tot standplaats mag indienen, hoe een standplaats aanvragen, …vind je in het reglement.

Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs bij het college van burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden. De aanvrager moet meerderjarig zijn. 

BijlageGrootte
PDF icon Politiereglement woonwagenterrein258.52 KB