Woonbeleid van de toekomst

Sint-Truiden zet zich de komende jaren verder op de kaart als een aangename woonstad waar iedereen zich thuis voelt. Met een doordachte woonvisie zetten we de basisprincipes uit voor een innovatief woonbeleid dat inspeelt op de uitdagingen van morgen.

Sint-Truiden wil verder doorgroeien tot een veilige, groene en leefbare gezinsstad. Hiervoor trekt het stadsbestuur 81 miljoen euro aan investeringen uit. 

Woonbeleid wordt hierbij een speerpunt. Om de uitdagingen op dit vlak slim aan te pakken en mensen te stimuleren om in Sint-Truiden te komen wonen en er ook te blijven, werd een woonvisie opgesteld. Hierin worden inzichten uit verschillende beleidsdocumenten (het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het bestuursakkoord 2019-2024,…) samengebracht, om vandaaruit de krijtlijnen uit te zetten voor het toekomstbeeld van Sint-Truiden als aantrekkelijke woonstad voor de regio.

De woonvisie vormt als het ware de leidraad om van Sint-Truiden tegen 2050 dé gezins- en familiestad van Haspengouw te maken. Wonen in de binnenstad en de dorpskernen zal aantrekkelijker gemaakt worden, met aangename buurten en opgewaardeerd erfgoed. Daarnaast zal het huidige patrimonium ook maximaal geactiveerd worden, met renovaties en energiezuinige ingrepen. De toepassing van het sociaal beheerrecht moet eigenaars hier onder meer toe aanzetten. Ook zullen we ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare gezinnen met kinderen vlotter naar een woning kunnen worden toe geleid. 

De volledige visietekst kan je hieronder downloaden.

Naar top