Wonen - veelgestelde vragen

Ik ontving een administratieve akte ‘Opname in het leegstandsregister’, maar ik ben geen houder van het zakelijk recht meer?

Je neemt best zo snel mogelijk contact op met de cel leegstand. Wanneer wij een kopie van de verkoopakte ontvangen, word je geschrapt als eigenaar van het pand en worden de nieuwe houders van het zakelijk recht aangeschreven.

Ik ontving een administratieve akte ‘Opname in het leegstandsregister’, maar niet alle houders van het zakelijk recht worden op de akte vermeld?

Je neemt best zo snel mogelijk contact op met de cel leegstand. Wanneer wij alle eigenaarsgegevens ontvangen, wordt dit aangepast in het dossier en worden alle houders van het zakelijk recht aangeschreven.

Je kan de eigenaarsgegevens aantonen met een attest van erfopvolging, kopie van de aankoopakte,…
Het is belangrijk om de cel leegstand op de hoogte te brengen wie de andere houders van het zakelijk recht zijn. Indien jullie belastingplichtig zouden worden, worden de aangeschreven houders van het zakelijk recht hoofdelijk aansprakelijk voor de leegstandsbelasting.

Ik ben aangeschreven als houder van het zakelijk recht, maar ik kocht deze woning minder dan 1 jaar geleden aan?

Indien je nog geen jaar eigenaar bent, heb je recht op een vrijstelling voor het eerste belastingjaar. Bezorg de cel leegstand een kopie van uw aankoopakte van de woning/het gebouw.

Mijn woning is opgenomen in het leegstandsregister, maar wordt binnenkort verkocht/geschonken?

Zodra de verkoopakte/schenkingsakte bij de notaris getekend wordt, kan je aan de cel leegstand een kopie van deze akte bezorgen. Wanneer wij de akte ontvangen, word je geschrapt als eigenaar van dit pand. De nieuwe houders van het zakelijk worden aangeschreven en zijn vanaf dan verantwoordelijk voor de leegstand.

Je mag ook  jouw notaris de opdracht geven om de akte aan de cel leegstand te bezorgen. Let op, je blijft zelf verantwoordelijk voor de melding van de overdracht wanneer jouw notaris het nalaat om de cel leegstand op de hoogte te brengen.

Ik kocht een woning die opgenomen is in het leegstandsregister. Word ik nu verantwoordelijk voor de leegstand?

Ja, indien je een woning kocht die werd opgenomen in het leegstandsregister, ben je als nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor de leegstand. Zodra er in jouw dossier veranderingen zijn, dien je deze dus mee te delen aan de cel leegstand.

Als nieuwe eigenaar kan je wel een vrijstelling van heffing aanvragen voor het eerste belastingjaar. Hiervoor kan je contact opnemen met de cel leegstand.

Ik gebruik mijn woning als opslagruimte of bureau, het staat dus niet leeg. Ben ik onterecht opgenomen in het leegstandsregister?

Panden worden opgenomen in het leegstandsregister wanneer ze niet gebruikt worden overeenkomstig de vergunde functie. Indien je bijvoorbeeld een woning gebruikt als opslagruimte of bureau, zal het dus worden opgenomen in het leegstandsregister aangezien er niet gewoond wordt in de woning.

Je kan ervoor opteren om een bestemmingswijziging aan te vragen bij de dienst Omgevingsvergunningen. Uiteraard zal je dossier moeten voldoen aan de geldende voorwaarden. Voor meer informatie kan je terecht op info.omgevingsvergunningen@sint-truiden.be of 011 70 14 90.

De renovatiewerken waarvoor ik een vrijstelling kreeg, gaan niet tijdig klaar zijn. Is een verlenging van de vrijstelling mogelijk?

Eenzelfde vrijstelling kan slechts 1 keer worden toegekend aan dezelfde houder van het zakelijk recht en kan niet verlengd worden.

Wanneer je merkt dat je de gestelde einddatum niet zal halen, neem je best contact op met de cel leegstand om je dossier samen te bespreken.

Mijn woning werd opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, maar ik ben in het bezit van een stedenbouwkundige vergunning om deze woning te slopen. Kan mijn woning geschrapt worden uit het leegstandsregister?

Indien je in het bezit bent van een stedenbouwkundige vergunning tot sloop, kan je een vrijstelling aanvragen. De vrijstelling geldt voor 3 belastbare termijnen.

Na voltooiing van de sloop, kan je een schrapping uit het leegstandsregister aanvragen bij de cel leegstand.

Heeft de opname in het leegstandsregister gevolgen voor de houders van het zakelijk recht?

Indien jouw woning 12 maanden onafgebroken is opgenomen in het leegstandsregister, zal je een leegstandsheffing moeten betalen, tenzij je een vrijstelling van de belasting hebt bekomen.
Bovendien komt er een voorkooprecht op dit pand en kan het Sociaal Beheersrecht toegepast worden op de woning dat in het leegstandsregister werd opgenomen.

Wat houdt het voorkooprecht in?

Indien je het leegstaand pand verkoopt en er een compromis werd ondertekend, heeft de VMSW, een sociale huisvestingsmaatschappij, de stad of het OCMW het recht om je woning aan te kopen tegen de prijs die je overeengekomen bent met de koper. Zij krijgen dus voorrang om het pand aan te kopen.

Mijn woning werd opgenomen in het leegstandsregister. Word ik onmiddellijk belastingplichtig?

Neen, je wordt pas belastingplichtig wanneer de woning 1 jaar is opgenomen in het leegstandsregister. Je zal de belasting dus niet onmiddellijk moeten betalen. Deze moet je pas betalen indien je na afloop van het jaar geen vrijstelling of schrapping bekomen hebt.

Naar top