Wettelijke samenwoning registreren

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van de eigendom van de goederen, de gezinswoning en de verdeling van de gezinslasten.

De wettelijke samenwoning wordt meestal afgesloten tussen partners of familieleden, maar een verwantschap is geen vereiste.

De ambtenaar van de Burgerlijke stand controleert of aan de wettelijke voorwaarden voor het wettelijk samenwonen is voldaan. Als dat het geval is, wordt de verklaring in de bevolkingsregisters geregistreerd.

Inhoud

Welke gegevens moet de verklaring bevatten?

 • De datum van de verklaring
 • De naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partners
 • De gemeenschappelijke woonplaats
 • De vermelding dat jij en je partner wettelijk willen samenwonen
 • De vermelding dat beide partners vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt
 • De vermelding dat je een samenlevingscontract bij de notaris afsloot, als je dat gedaan hebt (zie artikel 1479 van het burgerlijk wetboek)

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met

 • je partner
 • een familielid zoals een broer, een zus, een ouder of een kind
 • iemand anders zoals een vriend of vriendin

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • minstens 18 jaar bent
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het KlantenContactCenter op 011 70 14 14

Wegens de complexiteit van het dossier moeten niet-Belgen een afspraak maken via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • Beide partners

Je krijgt mee:

 • een ontvangstbewijs
 • een attest van wettelijke samenwoning (3 maanden geldig)

Wat meebrengen

Breng mee bij je afspraak:

 • De identiteitsbewijzen van beide partners (identiteitskaart of vreemdelingenkaart of Europese identiteitskaart of paspoort)
 • Bijkomend als je niet de Belgische nationaliteit hebt en/of niet in België woont:
  • een attest van ongehuwde staat
  • een uittreksel van de akte van echtscheiding als je gescheiden bent
  • een uittreksel van de akte van overlijden als je weduwe of weduwnaar bent

Opgelet!

 • Buitenlandse documenten moeten recent (maximaal 6 maanden oud) zijn, moeten zo nodig voorzien zijn van een legalisatie en vertaald zijn naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
 • Mogelijk wordt je dossier doorgestuurd naar het parket van de Procureur des Konings voor onderzoek.

Tip! Gelet op de complexiteit van het dossier informeer je best vooraf bij het loket burgerlijke stand welke documenten noodzakelijk zijn. Als je kennis van de Nederlandse taal onvoldoende is, breng je een vertaler/tolk mee die zowel jouw taal alsook het Nederlands machtig is.

Kostprijs

Gratis

Wat is het verschil met feitelijk samenwonen of een samenlevingscontract?

 • Feitelijk samenwonen: de personen zijn ingeschreven op hetzelfde adres, maar hebben geen verklaring afgelegd. Er is geen registratie in het rijkregister.
 • Samenlevingscontract:  dit contract wordt afgesloten bij een notaris en vermeldt het beheer en de verdeling van goederen. Er is geen registratie bij de loketten in het stadskantoor.

Digitaal loket

Naar top