Wettelijke samenwoning beëindigen

Het wettelijk samenwonen wordt automatisch beëindigd als jullie samen in het huwelijksbootje stappen of als één van de partners overlijdt.

Daarnaast kan je de overeenkomst tot wettelijk samenwonen ook gezamenlijk of alleen beëindigen.
Deze beëindiging gebeurt door een schriftelijke verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand, waarna de beëindiging wordt geregistreerd in de bevolkingsregisters.

Voorwaarden

 • Bij de verklaring in onderlinge overeenstemming verbreken jullie gezamenlijk de samenwoning.
 • Bij de eenzijdige verklaring wordt de andere partij binnen de 8 dagen op de hoogte gebracht van de beëindiging via gerechtsdeurwaardersexploot. Diegene die de samenwoning stopzet moet de kosten van de deurwaarder betalen.

Opgelet! De wettelijke samenwoning wordt niet automatisch beëindigd door elk op een apart adres te wonen.

Procedure

Waar verklaring afleggen?

 • De beëindiging in onderlinge overeenstemming:
  • de partners wonen in Sint-Truiden: bij het loket bevolking van Sint-Truiden
  • de partners wonen niet in dezelfde gemeente: bij de dienst burgerzaken van de gemeente van één van de partners
 • De eenzijdige verklaring van beëindiging:
  • de partners wonen in Sint-Truiden: bij het loket bevolking van Sint-Truiden
  • de partners wonen niet in dezelfde gemeente: bij de dienst Burgerzaken van de gemeente van de partner die de verklaring aflegt

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch een afspraak via het KlantenContactCenter op 011 70 14 14

Wegens de complexiteit van het dossier moeten niet-Belgen een afspraak maken via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • Beide partners

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart, vreemdelingenkaart, Europese identiteitskaart of reispas

Je krijgt mee: 

 • een ontvangstbewijs

Kostprijs

 • Beëindiging met onderlinge toestemming: gratis
 • Eenzijdige beëindiging: 200 euro te betalen door de persoon die de samenwoning stopzet

Externe links

Naar top