Werkwinkel

In de Werkwinkel vind je zowel de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de VDAB-fruitcel, Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding (GTB), ArbeidsRehabilitatie en TrajectBegeleiding (ARTB).

Bij de VDAB kan je terecht:

  • als werkzoekende: (her)inschrijving, werkaanbiedingen, begeleiding, informatie over opleidingen, attesten,…;
  • als werkgever: vacatures plaatsen en zoeken naar kandidaten, praktische vragen;
  • als werknemer: loopbaanbegeleiding, opleidingscheques, loopbaancheques,...

Bij VDAB-fruitcel kan je terecht:

  • als werkgever voor het plaatsen van vacatures en praktische vragen;
  • als werkzoekende: voor jobs in de fruitteelt en praktische vragen.;

Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding (GTB):
is gespecialiseerd in de begeleiding van personen met een handicap naar een tewerkstelling.

ArbeidsRehabilitatie en TrajectBegeleiding (ARTB):
ondersteunt personen met een (arbeids)handicap of een beperking ten gevolge van een psychische problematiek in het vinden van werk.

Contactgegevens Werkwinkel
Nijverheidslaan 1 | 3800 Sint-Truiden
T 011 48 03 10
sinttruiden@werkwinkel.be

Naar top