Wapenschild

Het stedelijk wapenschild, officieel sinds 1878, stamt uit de middeleeuwen.

Op rood veld een geel perroen op drie trappen met bovenaan een pijnappel met kruis. Dit verwijst naar de Luikse prinsbisschop als medeheer van Sint-Truiden. Daarnaast de letters ST. Bovenaan op geel veld een zwarte adelaar met dubbele kop. Keizerskroon, snavels, tongen en poten in rood. Boven op het wapenschild een gele kroon. Geel = goud. Dit bovendeel verwijst naar de keizerlijke abdij als medeheer van Sint-Truiden.

In 1980 heeft de Vlaamse regering het stadswapen vereenvoudigd: de letters ST en de koningskroon werden geschrapt.

Naar top