Vrijwilligerswerk - veel gestelde vragen

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of meerdere personen, andere dan diegene die de arbeid verricht.

Vrijwilligerswerk kent geen eenduidige definitie. Vrijwilligerswerk bevat altijd 4 componenten:

  • het is een geheel die op vrijwillige basis worden uitgevoerd,
  • zonder financiële vergoeding,
  • in georganiseerd verband,
  • met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel.

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. De wet op vrijwilligerswerk omschrijft duidelijk wat vrijwilligerswerk inhoudt.

Enerzijds is vrijwilligerswerk een meerwaarde voor de persoon zelf want het biedt voldoening, groeikansen, ontplooiing, erkenning, sociaal contact, etc. Anderzijds brengen vrijwilligers bijzondere kwaliteiten en talenten binnen in een organisatie, dragen ze bij aan de dynamiek en diversiteit in een organisatie en inspireren andere mensen om zich ook belangeloos in te zetten .

Wat doen vrijwilligers bij het lokaal bestuur?

Voor het lokaal bestuur Sint-Truiden is het inschakelen van vrijwilligers een bewuste keuze. Bij het lokaal bestuur zijn heel wat vrijwilligers aan de slag. Zij leveren mooi werk binnen de verschillende diensten, naargelang hun eigen interesses. Het werk van de vele vrijwilligers heeft een grote meerwaarde voor zowel de diensten, onze maatschappij, als voor de vrijwilliger zelf. Op die manier werkt het lokaal bestuur mee aan de betrokkenheid en activatie van burger.

Ook daarbuiten doen heel wat organisaties beroep op vrijwilligers.

Met het vrijwilligersloket creëert de stad één centraal aanspreekpunt voor al wie met vrijwilligerswerk te maken heeft. Zowel kandidaat-vrijwilligers en vrijwilligers als private vrijwilligersorganisaties en de diensten van de Stad kunnen er terecht voor matching, informatie, advies en ondersteuning.

Wie mag vrijwilligen?

Vrijwilligen mag pas als je 15 jaar bent en de eerste 2 opleidingsjaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag het sowieso als je :

  • een uitkering krijgt van de RVA
  • een leefloon ontvangt van het OCMW
  • een ziekte - of invaliditeitsvergoeding krijgt van het ziektefonds .

Dan moet je jouw vrijwilligerswerk wel melden aan de betrokken dienst.

Wat is de regelgeving i.v.m. vrijwilligerswerk?

Bij het vrijwilligersloket krijg je ook een antwoord op een aantal praktische vragen, zoals wat met verzekeringen, je rechten en plichten, geheimhoudingsplicht…

Je kan de wetgeving hier alvast bekijken.

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?

Ja. Om waardering uit te drukken voor het vrijwillige engagement, zorgt de Vlaamse Overheid voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Heel wat feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel kunnen jaarlijks tot 1000 vrijwilligersuren gratis verzekeren.

Klik hier om meer te weten over de gratis verzekering voor vrijwilligerswerk.

Bij wie kan ik terecht als ik interesse heb in vrijwilligerswerk ?

Contacteer het vrijwilligersloket Sint-Truiden. Onze vrijwilligerscoördinator helpt je op weg om jouw ideale vrijwilligerswerk te vinden.

Waar vind ik vrijwilligerswerk?

Sint-Truiden heeft een samenwerkingsverband aangegaan met Give a Day, een digitaal vrijwilligersplatform waar vrijwilligers en organisaties elkaar op een betere manier kunnen vinden. Via deze website zou het mogelijk zijn om vraag en aanbod van mogelijk vrijwilligerswerk in Sint-Truiden zichtbaar en bekend te maken. 

Dit platform maakt het tevens mogelijk om mensen te matchen op basis van hun talenten en mogelijkheden.

Meer weten over Give-a-Day? Lees hier verder.

.

Downloads

Naar top