Ik heb een vraag over een ingediende vergunningsaanvraag

Heb je een vraag over de stand van zaken, de beslissingstermijn, het openbaar onderzoek,.. van een dossier? Dan kan je bij Omgeving terecht. 

Wat is de stand van zaken van een ingediende omgevingsvergunningsaanvraag?

Je bent aanvrager:

Als aanvrager ben je de beheerder van het aanvraagdossier en kan je op elk moment de stand van zaken van het dossier via het Omgevingsloket digitaal raadplegen. Via mail wordt je automatisch op de hoogte gebracht van de ontvankelijk- en volledigverklaring, de start en einde van het openbaar onderzoek en de beslissing van de bevoegde overheid.

Je bent omwonende:

Als je niet de indiener bent van een dossier, kan je het dossier raadplegen gedurende de periode van het openbaar onderzoek. Als er een beslissing genomen is, kan je de aard van de beslissing digitaal raadplegen mits E-ID via het omgevingsloket.

Voor het openbaar onderzoek moet ik zelf voor de aanplakking zorgen. Wanneer ontvang ik deze?

Je krijgt van de stad Sint-Truiden de melding dat je jouw gele affiche mag komen afhalen tijdens de openingsuren, samen met de uitleg hoe, waar en hoelang je deze moet aanplakken. Van zodra de affiche is aangeplakt op de plaats van de werken/exploitatie, activeer je dit ook in het Omgevingsloket bij jouw dossier (via een gebeurtenis).

Binnen welke termijn wordt er een beslissing genomen over een omgevingsvergunning?

Bij de vereenvoudigde procedure:

 • is de aanvraag nooit onderworpen aan een openbaar onderzoek;
 • is de tussenkomst van de omgevingsvergunningscommissie (hoofdstuk 7 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning) nooit vereist;
 • bedraagt de beslissingstermijn:60 dagen / geen verlenging mogelijk

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Bij de gewone procedure:

 • is de aanvraag altijd onderworpen aan een openbaar onderzoek;
 • bedraagt de beslissingstermijn:
  • 105 dagen zonder tussenkomst van de omgevingsvergunningscommissie (OVC)
  • 120 dagen met omgevingsvergunningscommissie.
  • verlenging met 60 dagen is mogelijk:
   • indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde (de ‘administratieve lus’);
   • als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen.

De beslissingstermijn gaat in op de dag na de ontvankelijk- en volledigverklaring van de aanvraag (eventueel stilzwijgend op de dertigste dag na indiening van de aanvraag).

Waar kan ik een openbaar onderzoek raadplegen of een beslissing digitaal inkijken?

De dossiers inkijken en informatie bekomen over de dossiers kan bij Omgeving in het stadskantoor of digitaal via het omgevingsloket.

Standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvragen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket.

Hoe weet ik of het college van burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen over mijn dossier?

Je kan de titels van de goedgekeurde beslissingen raadplegen via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid.

Let op: je ziet enkel de dossiers waarover het college die dag een beslissing heeft genomen. Een "goedkeuring" gaat over de beslissing en kan dus zowel gaan over een weigering als over een vergunning.

Wat met een dossier dat ik vóór 1 januari 2018 heb ingediend?

Alle dossiers die vóór 1 januari 2018 werden ingediend verlopen volgens de oude wetgeving, hetgeen belangrijk is voor de beroepsprocedures. Bestaande of reeds afgeleverde, nog lopende, vergunningen blijven gewoon verder gelden.

Digitaal loket

Naar top