Ik heb een vraag over een bepaald perceel of pand

Ik wens een perceel/pand aan te kopen. Welke stedenbouwkundige voorschriften zijn van toepassing?

Voordat je een aankoop overweegt, is het heel belangrijk om je goed te informeren.

Voldoet mijn toekomstige woning aan de voorschriften van de geldende BPA's en RUP’s of verkavelingsvergunningen? Is mijn project conform de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Sint-Truiden?

Ik wens mijn perceel/pand over te dragen/verkopen. Waar kan ik het bodemattest en de gemeentelijke inlichtingen opvragen?

Notarissen, immobiliënkantoren en burgers moeten bij het verkopen van vastgoed bepaalde wettelijke vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen kan je voor een deel ook bij het stadsbestuur aanvragen in de vorm van een stedenbouwkundig uittreksel.

Een stedenbouwkundig uittreksel is de combinatie van een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister. 

Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van een goed.

Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt:

  • of voor het goed een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning is uitgereikt;
  • of op het goed milieu-inlichtingen gekend zijn;
  • of op het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;
  • of het onroerend goed belast is met een bouwovertreding;
  • of er op het goed een voorkooprecht rust.

Zowel particulieren als notarissen en vastgoedmakelaars kunnen een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen.

Milieu-inlichtingen geven in hoofdzaak een overzicht van de milieuvergunningen en de bodembedreigende activiteiten van dit perceel en beschikbare informatie rond het bosdecreet en natuurdecreet. 

Een bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het document geeft weer of de OVAM beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit.  Informatie over de aanvraagprocedure kan je vinden op de website van OVAM.

Ik wil een inrichting (kruidenierszaak, wassalon, schrijnwerkerij, benzinestation, ...) exploiteren. Heb ik een omgevingsvergunning nodig en wat moet ik hiervoor doen?

Als je een inrichting wil starten die hinder kan veroorzaken voor je omgeving, heb je een omgevingsvergunning nodig.

Wat is een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) en waar kan ik deze raadplegen?

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan (Geopunt) te verfijnen.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande BPA's blijven evenwel geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP. Je kan de geldende BPA's en RUP's op ons grondgebied  online of bij Omgeving bekijken.

Naar top