Voorlopige identiteitskaart

Als je net voor je reis jouw Europese identiteitskaart verliest, kan je een voorlopige identiteitskaart aanvragen. Dit is ook mogelijk wanneer jouw identiteitskaart gestolen of beschadigd is.

In welke landen wordt de voorlopige identiteitskaart aanvaard?
We verwijzen je door naar de website van FOD Binnenlandse Zaken.

In welke gevallen?
Bij verlies of diefstal van jouw eID/Kids-ID/reispaspoort op de vooravond van jouw vertrek naar het buitenland

 • Je kan geen elektronische identiteitskaart via spoedprocedure aanvragen
 • Je kan onmogelijk een dringend reispaspoort aanvragen
 • Je kan onmogelijk een superdringende reispaspoort aanvragen 
 • Jouw gestolen of verloren eID/Kids-ID is nog minstens 1 maand geldig op moment van aangifte
 • Je gaat naar de dienst bevolking voor de aanvraag van een nieuwe eID/Kids-ID en dit binnen de 2 werkdagen na aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van de kaart

Bij Problemen met PIN/PUK-brief

 • Jouw identiteitskaart moet maximaal 45 dagen vóór de aanvraag van jouw voorlopige identiteitskaart aangevraagd zijn

Bij Problemen met het Rijksregister bij het aanmaken van identiteitsdocumenten

Voor wie?
Elke inwoner met Belgische nationaliteit die zijn of haar eID/Kids-ID verloren is.

Geldigheid?
2 maanden

Opgelet! Hou er rekening mee dat de voorlopige identiteitskaart slechts in een beperkt aantal landen wordt aanvaard.

Je kan ook steeds informatie inwinnen bij jouw reisbureau.

Prijs?

 • Voorlopige identiteitskaart: gratis
 • Nieuwe identiteitskaart: 20 euro

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst bevolking. Je mag geen volmacht geven aan derden.

Opgelet! Hou er rekening mee dat onze diensten op maandag gesloten zijn. We zijn wel open op zaterdagvoormiddag!

Wat moet je doen?
Bij verlies van jouw identiteitskaart doe je hiervan aangifte bij de dienst bevolking.
Buiten de openingsuren en bij diefstal van jouw kaart ga je onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde politiekantoor.

Heb je jouw verblijfstitel verloren, dan moet je aangifte doen bij de politie.

Je ontvangt een attest van verlies of diefstal van jouw kaart in afwachting van een nieuwe kaart.

Opgelet! Hou er rekening mee dat bepaalde vliegtuigmaatschappijen eisen dat jouw identiteitskaart minstens 3 of 6 maanden geldig moet zijn.

Je vraagt een nieuwe identiteitskaart aan bij de dienst bevolking en dit binnen de 2 werkdagen na aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van jouw kaart.

Onze medewerker controleert bovengenoemde voorwaarden en bezorgt je een aanvraag voor een voorlopige identiteitskaart.
Ook maakt hij voor jou een afspraak bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel. Op de geplande dag en uur haal je jouw voorlopige identiteitskaart in Brussel af.

Je mag ook een andere persoon volmacht geven om jouw kaart af te halen door het formulier hieronder te downloaden.

Opgelet! De achterzijde van jouw pasfoto moet voorzien zijn van de stempel van de stad Sint-Truiden.

Bij jouw terugkeer naar België lever je onmiddellijk jouw voorlopige identiteitskaart in bij de dienst bevolking.

Wat meebrengen bij aanvraag bij de dienst bevolking?

 • Recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto in kleur die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • Attest van verlies of diefstal/huidige eID
 • Bewijsstukken geplande reis (vertrekdatum aantonen via vliegtuigticket, hotelvoucher, …)
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

 

Wat moet je meebrengen bij de afhaling bij FOD Binnenlandse Zaken?

 • Aanvraag voorlopige identiteitskaart
 • Recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto in kleur die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix.
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • Attest van verlies of diefstal + bewijsstukken geplande reis
 • Eventueel volmachtformulier + kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

 

Afhaaladres Brussel+ meer info?
FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel
02 518 21 39
Openingsuren: elke werkdag van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u

  BijlageGrootte
  PDF icon Volmachtformulier voorlopige identiteitskaarten57.9 KB