Voorlopige identiteitskaart

Wanneer je tijdelijk geen identiteitskaart (eID/Kids-ID) hebt omdat je kaart bijvoorbeeld verloren is, kan een voorlopige identiteitskaart een oplossing bieden wanneer je op heel korte termijn naar het buitenland vertrekt. Deze kaart kan je enkel aanvragen wanneer de spoedprocedure niet meer haalbaar is. Je haalt de kaart af bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel nadat team loket bevolking hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

Je levert de voorlopige kaart in in Sint-Truiden onmiddellijk na de terugkeer van je reis.

Een voorlopige identiteitskaart is een vervangend document dat 2 maanden geldig is. Deze kaart mag enkel gebruikt worden om je identiteit in het buitenland aan te tonen of bij het overschrijden van de Belgische grenzen in de landen die dit document aanvaarden. In België geldt het attest van verlies of diefstal als vervangend identiteitsbewijs.

Deze kaart kan enkel aangevraagd worden door inwoners met de Belgische nationaliteit.

Je vraagt eerst een nieuwe identiteitskaart aan in Sint-Truiden en dit binnen de 2 werkdagen na het verlies, de diefstal of de vernietiging van je kaart. Als je recht hebt op een voorlopige identiteitskaart start het loket bevolking de aanvraag van de voorlopige kaart, die in Brussel afgeleverd wordt.

Voorwaarden

Wanneer heb je recht op een voorlopige identiteitskaart?

 • Als je de Belgische nationaliteit hebt en ingeschreven bent in een Belgische gemeente;
 • Als het niet meer mogelijk is om via een spoedprocedure een identiteitskaart of reispas aan te vragen;
 • Als de verloren, gestolen of beschadigde identiteitskaart op het moment van de aangifte nog meer dan 1 maand geldig is:
 • Als je een nieuwe identiteitskaart hebt aangevraagd binnen de 2 werkdagen na aangifte van het verlies, de diefstal of de vernietiging van de kaart.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak. Als de kaart bestemd is voor een kind, moet het kind ook aanwezig zijn op de afspraak.

Hoe afhalen?

Bij FOD Binnenlandse Zaken

 • Adres: Park Atrium, Koloniënstraat 1, 1000 Brussel
 • T 02 518 21 39
 • Openingsuren: elke werkdag van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

De persoon die de kaart heeft aangevraagd. Je mag volmacht geven.

Wat meebrengen

Breng mee bij aanvraag:

 • 1 recente pasfoto in kleur (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s;
 • het attest van het verlies of de diefstal;
 • de bewijsstukken van de geplande reis (vertrekdatum aantonen via vliegtuigticket, hotelvoucher, …);
 • het identiteitsdocument van de ouder/pleegouder/verantwoordelijke pleeginstelling;
 • de gerechtelijke beslissing indien van toepassing;
 • de beslissing Intersectorale Toegangspoort en eventueel het attest Pleegzorg (indien aangevraagd door pleegouder of verantwoordelijke pleeginstelling).

Kostprijs

 • Voorlopige identiteitskaart: gratis
 • Nieuwe identiteitskaart: 23 euro
 • Nieuwe Kids-ID: 8 euro

Digitaal loket

Naar top