Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een scholingsdocument in bankkaartmodel, waarmee je met een voertuig op de openbare weg mag rijden als voorbereiding op het praktisch examen. Je kan het pas aanvragen als je geslaagd bent in het theoretisch examen, dat je afgelegd hebt in een erkend examencentrum naar keuze.

Modellen?

 • Model 18: je leert autorijden zonder begeleiders (categorie B)
 • Model 36 je leert autorijden met persoonlijke begeleider (categorie B)
 • Model 3: je leert rijden met andere categorieën dan categorie B. Aan iedere categorie zijn er andere voorwaarden verbonden

Voorwaarden verbonden aan elke categorie van voertuigen:

 • M18: uitsluitend categorie B, vanaf 18 jaar, na 20 uren rijles in een erkende rijschool
 • M36: uitsluitend categorie B, vanaf 17 jaar , verplichte vermelding van 1 begeleider

Opgelet! Indien jouw begeleider geen inwoner van Sint-Truiden is, moet je je vooraf aanmelden bij de dienst bevolking van de gemeente, waar jouw begeleider als inwoner is ingeschreven. Na controle van de identiteit en het rijbewijs van jouw begeleider stempelt de medewerker van deze gemeente het aanvraagformulier voor het voorlopig rijbewijs af.

 • M3 categorie A1, vanaf 18 jaar, na 9 uren rijles in een erkende rijschool
 • M3 categorie A2, vanaf 20 jaar, na 9 uren rijles in een erkende rijschool of 4 uren indien meer dan 2 jaar houder van categorie A1 en na slagen van praktijkexamen op privaatterrein
 • M3 categorie A, vanaf 24 jaar of 22 jaar (indien meer dan 2 jaar houder van categorie A2), na 9 uren rijles in een erkende rijschool
 • M3 categrorie B, vanaf 18 jaar
 • M3 categorie C1, C1E, C, C, vanaf 18 jaar met vakbekwaamheid, vanaf 21 jaar zonder vakbekwaamheid
 • M3 categorie D1, D1E, D, DE, vanaf 21 jaar met vakbekwaamheid, vanaf 24 jaar zonder vakbekwaamheid

Op de website van de Federale Overheid Mobiliteit en vervoer vind je een volledig overzicht van de verschillende elementen met betrekking tot het rijbewijs aan de hand van brochures, die je kan downloaden.

Opgelet! Je mag jouw voorlopig rijbewijs slechts aanvragen binnen de 3 jaren geldigheid van het theoretisch examen.

Voor wie?
Iedere inwoner van Sint-Truiden in het bezit van een geldig identiteitsbewijs

Beperkte geldigheid?

 • M 18: 18 maanden
 • M 36: 36 maanden
 • M 3: 1 jaar

Opgelet! Je kan slechts een nieuw voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie aanvragen na een wachttijd van 3 jaren en mits aflegging van een nieuw theoretisch examen.

Leveringstermijn?
3 tot 5 werkdagen

Prijs?
25 euro

Hoe aanvragen?

Je vraag het voorlopig rijbewijs persoonlijk aan het loket bij de dienst bevolking. Hiervoor kan je een afspraak maken.

Wat moet je doen?
Je komt langs bij de dienst bevolking. Afhankelijk van het model, dat je wenst aan te vragen, breng je de nodige documenten mee.
Je mag volmacht geven aan een andere persoon om het voorlopig rijbewijs af te halen door het formulier hieronder te downloaden.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Identiteitsbewijs
 • Recente en gelijkende pasfoto die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix, indien de foto van jouw elektronische identiteitskaart of verblijfskaart niet beschikbaar is in het rijksregister of als jouw foto niet meer gelijkend is.
 • Aanvraagformulier voorlopig rijbewijs dat je van het examencentrum ontvangt na het slagen in het theoretisch examen
 • Rijbewijs en identiteitsbewijs van jouw begeleider(s) (indien je een aanvraag doet voor M36)
 • Bekwaamheidsattest van de rijschool (indien je verkiest om na 20 uren rijles alleen te oefenen)
 • Attest groep 1 (indien jouw lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden aangetast zijn door ziekte of ongeval)
 • Medisch attest kandidaat groep 2 (buschauffeur, vrachtwagenchauffeur, bezoldigd vervoerder)
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Wat meebrengen bij afhaling?

Voorlopig rijbewijs gestolen of verloren?

BijlageGrootte
PDF icon Volmachtformulier242.33 KB