Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een scholingsdocument in bankkaartmodel, waarmee je met een voertuig op de openbare weg mag rijden als voorbereiding op het praktisch examen.
Je kan het pas aanvragen binnen de 3 jaar na het slagen in een theoretisch examen, dat je afgelegd hebt in een erkend examencentrum naar keuze.

Modellen?

 • Model 18: je leert autorijden zonder begeleiders na vooraf 20 uren rijles succesvol gevolgd te hebben (categorie B)
 • Model 36 je leert autorijden met persoonlijke begeleider (categorie B)
 • Model 12: je leert autorijden met persoonlijke begeleider na vooraf 6 uren rijles succesvol gevolgd te hebben (categorie B), wanneer jouw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 verlopen is en je geen 3 jaar wil wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan te vragen
 • Model 3: je leert rijden met andere categorieën dan categorie B. Aan iedere categorie zijn er andere voorwaarden verbonden

Voorwaarden verbonden aan elke categorie van voertuigen?

 • M12: , uitsluitend categorie B, vanaf het moment dat zijn/haar M18 of M36 minder dan 3 jaar vervallen is, na 6 uren rijles in erkende rijschool
 • M18: uitsluitend categorie B, vanaf 18 jaar, na 20 uren rijles in erkende rijschool 
 • M36: uitsluitend categorie B, vanaf 17 jaar, verplichte vermelding van 1 begeleider
 • M3 categorie A1, vanaf 18 jaar, na 9 uren rijles in erkende rijschool en na slagen van praktijkexamen op privaatterrein
 • M3 categorie A2, vanaf 20 jaar, na 9 uren rijles in erkende rijschool of 4 uren indien meer dan 2 jaar houder van categorie A1 en na slagen van praktijkexamen op privaatterrein
 • M3 categorie A, vanaf 24 jaar of 22 jaar (indien meer dan 2 jaar houder van categorie A2), na 9 uren rijles in erkende rijschool of 4 uren indien meer dan 2 jaar houder van categorie A2 en na slagen van praktijkexamen op privaatterrein
 • M3 categorie BE: vanaf 18 jaar
 • M3 categorie C1, C1E,C,CE, vanaf 18 jaar met vakbekwaamheid, vanaf 21 jaar zonder vakbekwaamheid
 • M3 categorie D1, D1E, D, DE, vanaf 21 jaar met vakbekwaamheid, vanaf 24 jaar zonder vakbekwaamheid

 

Op de website van de Federale Overheid Mobiliteit en Vervoer vind je een volledig overzicht van de verschillende elementen met betrekking tot het rijbewijs aan de hand van brochures, die je kan downloaden.

Voorwaarden begeleider?
Model 12 en 36

 • Ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente
 • Minstens 8 jaar een geldige categorie B op Belgisch of Europees rijbewijs hebben
 • De laatste 3 jaar niet veroordeeld zijn voor ernstige verkeersovertredingen
 • Heeft niemand anders onder begeleiding tenzij: zijn/haar echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt; zijn/haar kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen; de kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen van zijn/haar echtgenoot of van de persoon waarmee hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt

Model 3

 • Ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente
 • Minstens 6 jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs van de te begeleiden categorie hebben
 • De laatste 3 jaar niet veroordeeld zijn voor ernstige verkeersovertredingen;
 • Heeft niemand anders onder begeleiding voor dezelfde categorie tenzij: zijn/haar echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt; zijn/haar kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen; de kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen van zijn/haar echtgenoot of van de persoon waarmee hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt. 

Voor wie?
inwoner van Sint-Truiden zijn.
 

Beperkte geldigheid?

 • M12: 12 maanden geldig en wordt slechts één keer afgeleverd
 • M 18: 18 maanden
 • M 36: 36 maanden
 • M 3: 1 jaar

Opgelet!

 • Een voorlopig rijbewijs is enkel geldig op Belgisch grondgebied.
 • Je kan slechts een nieuw voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie (M18, M36, M3) aanvragen na een wachttijd van 3 jaren en mits aflegging van een nieuw theoretisch examen.

Leveringstermijn?
3 tot 5 werkdagen

Prijs?
25 euro
 

Geldigheid?
Het rijbewijs in bankkaartmodel is 10 jaar geldig. Is jouw rijbewijs in bankkaartmodel nog minder dan 3 maanden geldig, contacteer dan de dienst Rijbewijzen om het rijbewijs te vernieuwen. Je moet de vervaldatum zelf in het oog houden. Je ontvangt hiervoor geen oproepingsbrief.

Hoe aanvragen?

Je kan hiervoor ook een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Je mag geen volmacht geven aan derden.

Wat moet je doen?
Je komt langs bij de dienst bevolking. Afhankelijk van het model, dat je wenst aan te vragen, breng je de nodige documenten mee.

Voor het voorlopig rijbewijs model 36 of model 12 vult jouw begeleider zijn/haar gegevens in op het aanvraagformulier en ondertekent de verklaring op eer dat hij/zij niet vervallen is van het recht tot sturen in de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Je mag volmacht geven aan een andere persoon om het voorlopig rijbewijs af te halen door het formulier hieronder te downloaden.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Identiteitsbewijs
 • Recente en gelijkende pasfoto die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix. Indien je de foto van jouw e-ID wenst te gebruiken is geen foto nodig op voorwaarde dat je nog gelijkend bent met de foto en je e-ID nog voldoende geldig is
 • Aanvraagformulier voorlopig rijbewijs dat je van het examencentrum ontvangt na het slagen in het theoretisch examen
 • Rijbewijs en identiteitsbewijs (indien je een aanvraag doet voor M36 of M12)
 • Bekwaamheidsattest van de erkende rijschool (indien je -een aanvraag doet voor M18)
 • Getuigschrift van onderricht van de erkende rijschool (indien je een aanvraag voor M12 doet na het volgen van 6 uren rijles)
 • Rijgeschiktheidsattest groep 1 (indien jouw lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden aangetast zijn door ziekte of ongeval)
 • Rijgeschiktheidsattest kandidaat groep 2 (buschauffeur, vrachtwagenchauffeur, bezoldigd vervoerder)
 • Attest van verlies bij verlies/diefstal
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

 

Hoe afhalen?
Voor het afhalen van het rijbewijs kan je ook een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14. Of je kan langskomen op vrije inloop. Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk moet wachten op je beurt.

Je mag volmacht geven aan een andere persoon om jouw rijbewijs af te halen door het formulier hieronder te downloaden.

Wat meebrengen bij afhaling?
Volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)
Opgelet! Je moet het voorlopig rijbewijs binnen de 3 maanden afhalen. Daarna wordt het vernietigd.

Wanneer praktisch examen afleggen?

 • Model 18 en 36: ten vroegste 3 maanden na het bekomen van voorlopig rijbewijs
 • Model 12: op ieder ogenblik binnen de 12 maanden

Voorlopig rijbewijs vervallen?

 • Als je al een voorlopig rijbewijs M3 gehad hebt en het is vervallen, dan kan je dit niet verlengen.
  Je kan een voorlopig rijbewijs M3 van dezelfde categorie aanvragen op voorwaarde dat er minimum 3 jaar verstreken zijn na de geldigheidsdatum van het vervorige voorlopige rijbewijs

Als je al een voorlopig rijbewijs voor categorie B model 18 of model 36 gehad hebt en het is vervallen, dan kan je dit niet verlengen of omwisselen naar het andere model.

Toch praktisch examen van categorie B afleggen?
Dit is mogelijk nadat je minstens 6 uur praktische rijles gevolgd hebt bij een erkende rijschool.
Je kan bij onze medewerker van de dienst rijbewijzen een stage-attest verkrijgen waaruit blijkt dat je in het bezit was van een voorlopig rijbewijs.

Met dit stage-attest in handen hebt je 2 mogelijkheden:

 • Je voelt je klaar om jouw praktisch examen af te leggen? Dat is mogelijk met een instructeur van een erkende rijschool
 • Je hebt nog tijd nodig om te oefenen? Je kan een tijdelijk, voorlopig rijbewijs model 12 aanvragen, waarmee je gedurende 12 maanden kan oefenen met een begeleider die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

 

Wat te doen bij verlies of diefstal?

BijlageGrootte
PDF icon Volmachtformulier334.38 KB