Voorlopig rijbewijs

AANVRAAG VOORLOPIG RIJBEWIJS M18 NU OOK ONLINE MOGELIJK

Voortaan is het mogelijk om enkel je voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider, 18 maanden geldig) online aan te vragen. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ontwikkelde daarvoor de app ‘Beldrive’, te gebruiken via website of smartphone.
Dankzij deze administratieve vereenvoudiging moet je nog enkel naar het stadskantoor om je voorlopig rijbewijs M18 persoonlijk af te halen, te betalen en dit op afspraak.
Lees er meer over op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer

 

Een voorlopig rijbewijs is een scholingsdocument in bankkaartmodel, waarmee je met een voertuig op de openbare weg mag rijden als voorbereiding op het praktisch examen.
Je kan het pas aanvragen binnen de 3 jaar na het slagen in een theoretisch examen, dat je afgelegd hebt in een erkend examencentrum naar keuze. 
Het voorlopig rijbewijs M18 kan je ook online aanvragen bij een eerste aanvraag (geen omwisseling). Andere modellen volgen in de loop van 2023.

Modellen?

 • Model 18: je leert autorijden zonder begeleiders na vooraf 20 uren rijles succesvol gevolgd te hebben (categorie B)
 • Model 36 je leert autorijden met persoonlijke begeleider (categorie B)
 • Model 12: je leert autorijden met persoonlijke begeleider na vooraf 6 uren rijles succesvol gevolgd te hebben (categorie B), wanneer jouw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 verlopen is en je geen 3 jaar wil wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan te vragen
 • Model 3: je leert rijden met andere categorieën dan categorie B. Aan iedere categorie zijn er andere voorwaarden verbonden

Voorwaarden verbonden aan elke categorie van voertuigen + voorwaarden begeleider

Op de website van GOCA Vlaanderen vind je een volledig overzicht van de verschillende elementen met betrekking tot het rijbewijs aan de hand van brochures, die je kan downloaden.
 

Voor wie?
inwoner van Sint-Truiden zijn.
 

Beperkte geldigheid?

 • M12: 12 maanden geldig en wordt slechts één keer afgeleverd
 • M 18: 18 maanden
 • M 36: 36 maanden
 • M 3: 1 jaar

Opgelet!

 • Een voorlopig rijbewijs is enkel geldig op Belgisch grondgebied.
 • Je kan slechts een nieuw voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie (M18, M36, M3) aanvragen na een wachttijd van 3 jaren en mits aflegging van een nieuw theoretisch examen.

Leveringstermijn?

 • Na aanvraag aan loket: 3 tot 5 werkdagen
 • Na online-aanvraag M18: ten vroegste na 4 werkdagen.
  Opgelet! Alleen het voorlopig rijbewijs M18 kan online aangevraagd worden.

Prijs?
25 euro

Hoe aanvragen?

 • Online-aanvraag M18 via de online applicatie BelDrive (Aanvraag rijbewijs online | FOD Mobiliteit (belgium.be). Meld je aan bij de applicatie en volg dan de instructies. Je moet enkel naar het stadskantoor komen om jouw rijbewijs te betalen en af te halen.
 • Aan het loket: Je kan hiervoor een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Je mag geen volmacht geven aan derden.

Wat moet je doen bij aanvraag aan het loket?
Je komt langs bij de dienst Rijbewijzen. Afhankelijk van het model, dat je wenst aan te vragen, breng je de nodige documenten mee.

Voor het voorlopig rijbewijs model 36 of model 12 vult jouw begeleider zijn/haar gegevens in op het aanvraagformulier en ondertekent de verklaring op eer dat hij/zij niet vervallen is van het recht tot sturen in de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Wat moet je doen bij online-aanvraag M18?
Meld je aan bij Beldrive (Aanvraag rijbewijs online | FOD Mobiliteit (belgium.be). Je kan je veilig aanmelden via jouw eID of via itsme. Volg daarna de instructies.

Opgelet!

 • Je moet een aantal documenten opladen, zoals het attest van slagen voor het theorie-examen (afgegeven door het examencentrum) en het bekwaamheidsattest (20 uur) afgegeven door een rijschool. Maak dus vooraf al een foto of scan van deze documenten.
 • Je kan geen online aanvraag doen als je jonger bent dan 18 jaar of als je 18 jaar bent en jouw authenticatiecodes van je eID niet geactiveerd zijn. In dat laatste geval laat je deze codes activeren bij de dienst Bevolking.

Wat meebrengen bij aanvraag aan het loket?

 • Identiteitsbewijs
 • Recente en gelijkende pasfoto die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix. Indien je de foto van jouw e-ID wenst te gebruiken is geen foto nodig op voorwaarde dat je nog gelijkend bent met de foto en je e-ID nog voldoende geldig is
 • Aanvraagformulier voorlopig rijbewijs dat je van het examencentrum ontvangt na het slagen in het theoretisch examen
 • Rijbewijs en identiteitsbewijs van de begeleider (indien je een aanvraag doet voor M36 of M12)
 • Bekwaamheidsattest van de erkende rijschool (indien je -een aanvraag doet voor M18)
 • Getuigschrift van onderricht van de erkende rijschool (indien je een aanvraag voor M12 doet na het volgen van 6 uren rijles)
 • Rijgeschiktheidsattest groep 1 (indien jouw lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden aangetast zijn door ziekte of ongeval)
 • Rijgeschiktheidsattest kandidaat groep 2 (buschauffeur, vrachtwagenchauffeur, bezoldigd vervoerder)
 • In voorkomend geval attest van verlies bij verlies/diefstal van de Belgische politie
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Wat heb je nodig bij de online-aanvraag M18?
Je vindt deze info op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer (Aanvraag rijbewijs online | FOD Mobiliteit (belgium.be)

Hoe afhalen?
Als je het voorlopig rijbewijs M18 online hebt aangevraagd moet je een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Voor de overige modellen kan je ook een afspraak maken of kan je langskomen op vrije inloop. Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk moet wachten op je beurt.

Je mag volmacht geven aan een andere persoon om jouw rijbewijs af te halen door het formulier hieronder te downloaden.
Opgelet! Dit geldt niet voor het voorlopig rijbewijs M18 dat je online hebt aangevraagd. Je dient het rijbewijs persoonlijk af te halen bij de dienst Rijbewijzen.

Wat meebrengen bij afhaling na aanvraag aan het loket?
Volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)
Opgelet! Je moet het voorlopig rijbewijs binnen de 3 maanden afhalen. Daarna wordt het vernietigd.
 

Wat meebrengen bij afhaling na online-aanvraag voorlopig rijbewijs M18?

 • Aanvraagformulier examencentrum
 • Bekwaamheidsattest
 • Identiteitskaart
 • 25 euro
 • Indien nodig: vorige (voorlopige) rijbewijzen

Opgelet!

 • Alle documenten dienen de originele documenten te zijn. Als je de originele documenten niet bijhebt, kan het rijbewijs niet afgeleverd worden.
 • Je moet het voorlopig rijbewijs binnen de 3 maanden afhalen. Daarna wordt het vernietigd en is een nieuwe betalende aanvraag nodig.

Wat te doen bij verlies of diefstal?

BijlageGrootte
PDF icon Volmachtenformulier353.53 KB