Voorlopig rijbewijs

Als je geslaagd bent voor je theoretisch rijexamen, kan je binnen de 3 jaar je voorlopig rijbewijs aanvragen bij het loket rijbewijzen. Dit document heb je nodig om op de openbare weg te rijden. Zo kan je oefenen voor je praktisch examen en dit voor minimum 3 maanden.

Er zijn 4 modellen: M18, M36, M12 of M3. Ze zijn enkel geldig op Belgisch grondgebied.

Op dit ogenblik kan je het model M18, M36 en M12 ook online aanvragen. 

Voorwaarden

 • Je woont in Sint-Truiden;
 • Of je hebt je gewone verblijfsplaats in België gedurende minstens 185 dagen;
 • Je bent geslaagd voor je theoretisch rijexamen.

Modellen

 • Model 18: je leert autorijden (categorie B) zonder begeleider – minimum 20 uren praktijklessen – vanaf 18 jaar – 18 maanden geldig
 • Model 36 je leert autorijden (categorie B) met begeleider – vanaf 17 jaar – 36 maanden geldig
 • Model 12: wanneer je voorlopig rijbewijs model 18 of 36 verlopen is en je geen 3 jaar wil wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan te vragen, kan je leren autorijden (categorie B) met begeleider – minimum 6 uren praktijklessen – 12 maanden geldig
 • Model 3: je leert rijden met andere categorieën dan categorie B. Aan iedere categorie zijn er andere voorwaarden verbonden. 1 jaar geldig

Voorwaarden per categorie voertuig + voorwaarden begeleider

Je vindt hieronder meer informatie door op de categorie te klikken. Er verschijnt een brochure waarin je ook de voorwaarden voor de begeleider vindt. De wetgeving wijzigt echter regelmatig. Bevraag je steeds goed in een erkende rijschool of bij het loket rijbewijzen.

Motorfiets

Model 3

Categorie A

Categorie A1

Categorie A2

Auto

Model 18 / model 36 / model 12

Categorie B

Auto met aanhangwagen

Model 3

Categorie BE/B96

Vrachtwagen 

Vrachtwagen met aanhangwagen

+ vakbekwaamheid 

Model 3

Categorie C/C1

Categorie C/C1 met vakbekwaamheid

Categorie CE/C1E

Categorie CE/C1E met vakbekwaamheid

Autobus

Autobus met aanhangwagen 

+ vakbekwaamheid

Model 3

Categorie D/D1

Categorie D/D1 met vakbekwaamheid

Categorie DE/D1E

Procedure

Aanvragen

Meld je aan bij de applicatie Beldrive via bovenstaande knop en volg dan de instructies. Je moet een aantal documenten opladen, zoals het attest van slagen voor het theorie-examen (afgegeven door het examencentrum) en het bekwaamheidsattest (20 uur) afgegeven door een rijschool. Maak dus vooraf al een foto of scan van deze documenten.

Wat heb je nodig bij de online-aanvraag M18, M36 of M12?
Je vindt deze info op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer.

Let op!

 • Je kan geen online aanvraag doen als je jonger bent dan 18 jaar of als je 18 jaar bent en jouw authenticatiecodes van je eID niet geactiveerd zijn. In dat laatste geval laat je deze codes activeren bij team Dienstverlening (loket bevolking);
 • Je moet enkel naar het stadskantoor komen om je rijbewijs te betalen en af te halen.

Afhalen

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?
Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wanneer afhalen?

 • Na aanvraag aan loket: 3 tot 5 werkdagen.
 • Na online-aanvraag M18, M36 of M12: ten vroegste na 4 werkdagen.
     Opgelet! Alleen de voorlopige rijbewijzen M18, M36 en M12 kunnen online aangevraagd worden.

Hoe afhalen?
Als je het voorlopig rijbewijs online hebt aangevraagd moet je een afspraak maken.
Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Voor het afhalen van de overige modellen kan je een afspraak maken of kan je langskomen bij het loket vrije inloop. Hier kom je dan aan de beurt in volgorde van aankomst. De drukte zal dus de wachttijd bepalen. Vooral op dinsdagavond, woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag kan de wachttijd oplopen.
Om te weten voor welke producten en diensten geen afspraak nodig is, klik hier.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?
De persoon voor wie het rijbewijs is aangevraagd.

Let op!

 • Je mag een andere persoon volmacht geven om je rijbewijs af te halen door het formulier hieronder te downloaden. Dit geldt niet voor het voorlopig rijbewijs M18, M36 of M12 dat je online hebt aangevraagd. Dat rijbewijs moet je persoonlijk afhalen bij het loket rijbewijzen.
 • Als je minderjarig bent kunnen ook je ouders je voorlopig rijbewijs afhalen. Jij moet daar geen toestemming voor geven.
 • Haal je voorlopig rijbewijs op tijd af!
  Als je je rijbewijs niet afhaalt, wordt dit na 3 maanden vernietigd. Je moet dan een nieuwe aanvraag doen en opnieuw de volledige kostprijs betalen.

Wat meebrengen

Meebrengen bij de aanvraag aan het loket:

 • je identiteitskaart of vreemdelingenkaart;
 • 1 recente pasfoto in kleur indien je identiteitskaart binnen de 6 maanden vervalt;
 • het aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en gehandtekend door jezelf en minimum 1, maximum 2 begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefenen (model 36);
 • een kopie van het rijbewijs en van de identiteitskaart van de begeleider indien je een aanvraag doet voor M36 of M12;
  Let op! Je begeleider moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en hij mag de laatste 3 jaar geen verval gehad hebben;
 • het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20u rijles alleen te oefenen (model 18) of voor model 12 kiest na het volgen van 6 uren rijles;
 • in voorkomend geval een rijgeschiktheidsattest voor categorie B, C of D;
 • in voorkomend geval attest van verlies (link pagina verlies of diefstal van persoonlijke documenten).

Meebrengen bij de afhaling na de aanvraag aan het loket:

 • je identiteitskaart;
 • het volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt);
 • in voorkomend geval de vorige (voorlopige) rijbewijzen (ook al is de geldigheidsduur verstreken).

Meebrengen bij de afhaling na online-aanvraag voorlopig rijbewijs M18:

 •  je aanvraagformulier van het examencentrum;
 • je bekwaamheidsattest;
 • je identiteitskaart;
 • 25 euro.

Let op! Alle documenten moeten origineel te zijn. Als je de originele documenten niet bijhebt, kan het rijbewijs niet afgeleverd worden.

Kostprijs

25 euro

Meer info

Vervalt je voorlopig rijbewijs categorie B model 18 of 36 bijna?
Je kan dit omwisselen. Doe de aanvraag uiterlijk 10 dagen voor de vervaldatum van je voorlopig rijbewijs.

Is je voorlopig rijbewijs categorie B model 18 of model 36 vervallen?
Als je voorlopig rijbewijs categorie B model 18 of model 36 vervallen is, kan je dit niet verlengen of omwisselen naar het andere model (model 36 of model18).

Wat kan je doen?

 •  Je start na 3 jaar met een nieuwe rijopleiding;
 • Of je volgt minstens 6 uur praktijklessen bij een erkende rijschool;
  • Je voelt je klaar om je praktisch examen af te leggen en doet dit met een instructeur van een erkende rijschool. Vraag aan het loket rijbewijzen een stage-attest waaruit blijkt dat je in het bezit was van een voorlopig rijbewijs;
 • Of je hebt nog tijd nodig om te oefenen en vraagt een tijdelijk, voorlopig rijbewijs model 12 aan waarmee je gedurende 12 maanden kan oefenen met je eigen auto met een begeleider die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Voorlopig rijbewijs model 3 vervallen?
Je kan dit rijbewijs niet verlengen of omwisselen.

Wat kan je doen?

 • Je start na 3 jaar met een nieuwe rijopleiding;
 • Of je volgt minstens 6 uur praktijklessen bij een erkende rijschool en legt je praktisch rijexamen af met een instructeur van een erkende rijschool.

Downloads

Naar top