Voorbereidende werken t.h.v. Kazernevest op maandag 15 januari

Gepland
Start 15-01-2024 om 16u00

Er gebeuren op maandag 15 januari voorbereidende werken voor de fietsoversteekplaats in de Diesterstraat.

Je kan die dag werklieden met motorzagen en ander kapmateriaal aan de slag zien aan de parkeerplaatsen vlakbij de ingang van het stadspark van Sint-Truiden en ter hoogte van de Kazernevest. Een aantal bomen worden gekapt in voorbereiding van de aanleg van de nieuwe fietsoversteekplaats.

Bij aanleg van de nieuwe fietsoversteekplaats ter hoogte van de Kazernevest/de toegang naar het stadspark worden er nieuwe bomen geplant.

Hinder

Tijdens de kapwerken geldt er in de werkzone een parkeerverbod. Wandelaars en fietsers moeten via een andere toegang het stadspark binnengaan.

Vanaf maandag 15 januari wordt de Diesterstraat afgesloten ter hoogte van de Kazernevest.

Voor het doorgaand verkeer is er een hoofdomleiding voorzien via de route Diestersteenweg > Parkstraat > Abdijstraat.

De rijrichting in de Diestertstraat, deel tussen de Abdijstraat en de Breendonkstraat, zal worden omgekeerd zodat de Breendonkstraat bereikbaar blijft.

De Gildestraat en Sint-Apolloniastraat blijven bereikbaar via de Abdijstraat en de Sint-Trudostraat. De Adelardusstraat zal tijdelijk van rijrichting veranderen om de bereikbaarheid voor bewoners te garanderen.

Naar top