Voor ik ga bouwen of verbouwen

Voor heel wat werken of handelingen heb je een omgevingsvergunning nodig. Voor kleinere werken volstaat vaak een melding. Voor sommige werken heb je geen vergunning nodig. Meer informatie vind je via het Omgevingsloket

Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en de bestaande stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) maar ook van een verkavelingsvergunning (verkaveling).  Meer info over BPA’s en RUP’s vind je hier.

Vooraf

Neem deze stappen voor je jouw omgevingsvergunningaanvraag effectief doet.

  • Met de omgevingsvergunning komt er een belangrijke wijziging inzake bevoegdheidsverdeling.
    De impact van de aanvraag op de omgeving bepaalt bij welke overheid je jouw vergunning aanvraagt.
  • Vraag na of jouw aanvraag voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften bij Omgeving.

Of raadpleeg zelf de overzichtskaart van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en bijzondere plannen van aanleg (BPA's).

  • Bekijk hier al eens welk type aanvraag je wil doen.
  • Hier vind je op welke wetgeving de nieuwe procedures gebaseerd zijn.

Heb je een vraag? Kijk even bij de veelgestelde vragen.

Op papier of digitaal aanvragen?

Steeds digitaal in te dienen:

  • projecten met verplichte medewerking van een architect  of professionele ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 of 2. Bekijk hiervoor de indelingslijst.
  • verkavelingen
  • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

Deze dossiers worden ingediend via het Omgevingsloket.

Als de stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je één gemengde aanvraag in.

Andere dossiertypes mogen nog analoog ingediend worden.

Ondersteuning bij je aanvraag

Onze medewerkers helpen je graag met al je vragen. Om onze dienstverlening te optimaliseren kan dit enkel en alleen via afspraak

Ben je niet zo vertrouwd met de computer en heb je een aanvraag zonder professional, kan je ook beroep doen op onze medewerkers. Om een dossier voor je te digitaliseren en je te helpen met het ingeven van jouw dossier, kan je een afspraak maken. 

  • Kostprijs: 35 euro + dossierkosten
Naar top