Verwaarlozing

Verwaarloosde panden geven een verloederde indruk en zijn vaak een doorn in het oog van omwonenden. De Vlaamse overheid heeft op 1 januari 2017 zijn werkzaamheden aangaande verwaarloosde woningen en gebouwen toegewezen aan de lokale overheden. Stad Sint-Truiden heeft vervolgens op 19 december 2017 het reglement voor de registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen goedgekeurd met het bijhorende belastingreglement.

Wat is verwaarlozing?

Verwaarlozing wordt bepaald aan de hand van een beschrijvend verslag waarbij de huisvestingsambtenaar tijdens een plaatsbezoek vanop het openbaar terrein de volgende eigenschappen van het pand onderzoekt:

  • Staat van het dak;
  • Staat van de gevel;
  • Staat van het buitenschrijnwerk (ramen/deuren).

Wanneer tijdens dit onderzoek ernstige, zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval worden vastgesteld, wordt het pand als verwaarloosd beschouwd.

Welke panden?

Het stedelijk reglement werd opgesteld voor verwaarloosde woningen en leegstaande gebouwen.

Leegstaande gebouwen zijn:

  • bedrijfsgebouwen op een klein perceel (< 5 aren);
  • bedrijfsgebouwen waarin de woning van de eigenaar opgenomen is;

Procedure

Opname in het verwaarlozingsregister

Alle zakelijk gerechtigden (eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter) worden in kennis gesteld van de opname van het pand in het stedelijk verwaarlozingsregister.

Tegen de opname kan een bezwaar worden ingediend  binnen een termijn van 30 dagen.

De stad kan een sociaal beheersrecht uitoefenen na 2 jaar opname.

Schrapping uit het verwaarlozingsregister

Het pand wordt geschrapt wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat alle gebreken die op korte termijn verder verval in de hand werken, hersteld of verwijderd zijn. In geval van sloop moet alle puin geruimd zijn.

Jaarlijkse belasting na 1 jaar in het verwaarlozingsregister

Na 1 jaar opname in het verwaarlozingsregister zal je een belastingaanslag ontvangen.

Voor meer info over de jaarlijkse belasting, zie “Belasting op verwaarlozing”. (aanklikbare titel)

Vrijstelling van belasting

In een aantal situaties kan je vrijgesteld worden van de verwaarlozingsbelasting. Tijdens de periode van de vrijstelling blijft het pand wel opgenomen in het verwaarlozingsregister.

De volledige lijst van vrijstellingen en betreffende voorwaarden is terug te vinden in het belastingsreglement.

Contact

Team Omgeving en Wonen

Naar top