Vergunningsaanvraag zonder architect

Je wenst werken uit te voeren waarbij de medewerking van een architect niet verplicht is.

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouwvergunning/ stedenbouwkundige vergunning/verkavelingsvergunning/exploitatievergunning. Aanvragen zonder architect omvatten ook de terreinaanlegwerken en de technische werken. 

Bekijk zeker ook eerst onze tips ter voorbereiding van je omgevingsvergunningsaanvraag.

Benodigdheden en procedure

Digitale werkwijze

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Via het Omgevingsloket kan je jouw dossier digitaal indienen en kan je op elk moment de stand van je dossier raadplegen. 

Maak alle noodzakelijke documenten op volgens het normenboek OMV digitale aanvragen zonder architect.

Het normenboek legt vast op welke manier de bundel met plannen, tekeningen, foto’s en documenten wordt ingediend. Op straffe van onvolledigheid van de aanvraag voldoen alle bestanden die verzonden worden, aan de vormelijke en technische vereisten, bepaald in dit normenboek.

Om de bestanden te kunnen opladen, moeten deze een strikte naamgeving volgen om herkenbaar te zijn voor het systeem. De afspraken hierrond zijn ook terug te vinden in het normenboek.

Analoge werkwijze

In enkele gevallen kan je nog een analoge aanvraag indienen. Maak je dossier op volgens het  normenboek OMV analoge aanvragen zonder architect.

Vragen

Contacteer één van onze medewerkers van Omgeving en Wonen

Digitaal loket

Naar top