Vergunningsaanvraag met medewerking van een architect

Je wenst werken uit te voeren waarbij de medewerking van een architect verplicht is.

Beschrijving

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Via het Omgevingsloket kan je jouw dossier digitaal indienen en kan je op elk moment de stand van je dossier raadplegen. 

Je volgt het normenboek OMV digitale aanvragen met architect. Het normenboek voor de digitale dossiersamenstelling waarbij de medewerking van een architect verplicht is, bepaalt op welke manier je jouw dossier digitaal moet indienen. Het is raadzaam dit normenboek strikt te volgen.

De Vlaamse overheid biedt ondersteuning bij het indienen van de digitale bouwaanvraag:

  • T 015 45 45 91
  • e-mail: info@omgevingsloket.be

Op het omgevingsloket staat ook een handig stappenplan met demo.

Benodigdheden

Je maakt alle noodzakelijke documenten op volgens het normenboek OMV digitale aanvragen met architect.

Het normenboek legt vast op welke manier de bijlage met plannen, tekeningen, foto’s en documenten wordt ingediend. Op straffe van onvolledigheid van de aanvraag voldoen alle bestanden die verzonden worden, aan de vormelijke en technische vereisten, bepaald in dit normenboek.

Om de bestanden te kunnen opladen, moeten deze een strikte naamgeving volgen om herkenbaar te zijn voor het systeem. De afspraken hier rond zijn ook terug te vinden in het normenboek.

Procedure

De aanvraagprocedure verloopt via het Omgevingsloket. Je stelt je dossier digitaal samen en je laadt de plannen digitaal op.

Aanstiplijst hemelwater: Het is raadzaam dit formulier steeds toe te voegen, van zodra er in de bouwaanvraag verhardingen en/of daken worden voorzien.

Onder bepaalde voorwaarden is een project MER-screening verplicht.

Lees zeker ook de geïntegreerde gemeentelijke verordening van de stad Sint-Truiden na, omdat voor sommige werken of handelingen nog aanvullende gegevens op het plan moeten staan.

Regelgeving

De procedures voor de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten:

Digitaal loket

Naar top