Lang verblijf (verblijfsaanvraag) voor niet-Belgen

Als je niet-Belg bent en langer dan 3 maanden in België verblijft, moet je een verblijfsaanvraag doen.

Als je in Sint-Truiden je hoofdverblijfplaats hebt, moet je je persoonlijk aanmelden bij het loket niet-Belgen om je inschrijving te vragen. Onze medewerker legt je uit welke procedure voor jou van toepassing is en welke documenten jij moet indienen.

De procedure start met een woonstcontrole.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verblijfsaanvraag te doen hangen af van

 • je nationaliteit;
 • de reden waarom je een verblijfsaanvraag doet.

Er zijn verschillende redenen zoals tewerkstelling, gezinshereniging, student, …
Je moet zelf aangeven waarom je in België wil verblijven. Meer informatie over de voorwaarden vind je op Verblijfsrecht, uitwijzing en reizen van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Voorwaarden integratie

In sommige gevallen moet je bewijzen dat je moeite doet om je te integreren in de Belgische samenleving. Meer informatie vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Verloop van de aanvraag

Je bent een Unieburger

 • Het loket niet-Belgen overhandigt je een aanvraag van verklaring van inschrijving (bijlage 19);
 • Wij bespreken met jou welke procedure van toepassing is en welke documenten je moet indienen. Je hebt hiervoor 3 maanden de tijd na je aanvraag;
 • Afhankelijk van de documenten die je voorlegt, wordt er nagegaan of je in aanmerking komt voor een lang verblijf in Sint-Truiden.

Je bent derdelander en doet je verblijfsaanvraag vóór je afreist naar België

 • Je vraagt vooraf een machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire post van het land, waar je nu je verblijfplaats hebt. Je moet in het bezit zijn van een visum type D;
 • Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslist over je verblijfsaanvraag;
 • Indien positief, vraag je je verblijfstitel aan bij het loket niet-Belgen en dit bij aankomst in België.

Je bent derdelander en doet je verblijfsaanvraag in België

 • In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat je over een identiteitsdocument beschikt, kan je een verblijfsaanvraag doen bij het loket niet-Belgen;
 • Wij bespreken met jou welke procedure van toepassing is en welke documenten je moet indienen. Je hebt hiervoor 3 maanden de tijd na je aanvraag;
 • Afhankelijk van de documenten die je voorlegt, wordt er nagegaan of je in aanmerking komt voor een lang verblijf in Sint-Truiden;
 • Wanneer je dossier volledig is, sturen we dit door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die een beslissing zal nemen.

Wat meebrengen

Breng mee bij je eerste afspraak bij het loket niet-Belgen:

 • je identiteitskaart of paspoort;
 • 1 recente pasfoto in kleur;
 • In voorkomend geval visum D;
 • eventueel de akte van geboorte of de akte van huwelijk zo nodig voorzien van een legalisatie (link pagina documenten legaliseren) en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler (link pagina documenten officieel vertalen).

Kostprijs

 • 144 euro, 192 euro, 206 euro, 229 euro, 237 euro of 357 euro, afhankelijk van het soort aanvraag en te betalen bij aanvang van de procedure
 • 23 euro bij aanvraag verblijfsvergunning EU, EU+, F, F+, N, M, M+
 • 24 euro bij aanvraag verblijfsvergunning A, B, H, K, L, J, I

Hulp nodig?

Je kan voor advies het Agentschap Integratie en Inburgering contacteren.

Digitaal loket

Gerelateerde items

Naar top