Verbintenis tot tenlasteneming

Een burger uit een derdeland wordt uitgenodigd voor een kort verblijf (bv. als toerist, op familiebezoek, …) of wenst in ons land te studeren.

Alvorens het Schengengebied te betreden moet de genodigde/student kunnen aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Als men daarin niet slaagt, kan men beroep doen op een garant.

Een garant is een persoon die voor hem/haar financieel wil borg staan. Als je garant wil staan voor een derdelander en je woont in Sint-Truiden kan je een verbintenis tot tenlasteneming afsluiten bij het loket niet-Belgen in het stadskantoor.

Die verbintenis tot tenlasteneming is dan een geldig bewijs van voldoende bestaansmiddelen voor een kort verblijf in België indien dit document aanvaard wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken of door de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat waaraan de verbintenis samen met de visumaanvraag moet worden voorgelegd.

Voorwaarden

 • Je bent Belg;
 • of niet-Belg met een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur;
 • Je hebt voldoende inkomsten;
 • Je bent samen met de ten laste genomen derdelander hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten van de gezondheidszorgen, het verblijf, de studies en de repatriëring van deze burger.

Opgelet! De garantstelling kan slechts gebeuren door één persoon.

Voorwaarden verbintenis tot tenlasteneming bij het bezoek van familie, vrienden of toeristen

Met de bijlage 3bis stel je je financieel garant voor een burger van buiten de Europese Unie, Ijsland, Noorwegen of Liechtenstein die

 • visumplichtig is of daarvan vrijgesteld;;
 • maximaal 90 dagen in ons land wil verblijven
 • onvoldoende bestaansmiddelen heeft om de (terug)reis en het verblijf te bekostigen.

Lees hier meer over de garantstelling.

Voorwaarden verbintenis tot tenlasteneming voor studenten

Met de bijlage 32 stel je je financieel garant voor een student van buiten de Europese Unie, Ijsland, Noorwegen of Liechtenstein voor

 • ofwel het academiejaar (de student moet voor elk academiejaar een nieuw formulier voorleggen om de verblijfsvergunning te verlengen);
 • ofwel zolang de studies duren (bachelor, master, doctoraat, specialisatie, mobiliteitsprogramma);
 • ofwel voor 12 maanden in het kader van werk zoeken of het oprichten van een onderneming na het einde van de studies.

Lees hier meer over de garantstelling voor studenten.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Vervolgstappen na de legalisatie van de handtekening

De uitgenodigde burger moet geen visum aanvragen of moet een visum aanvragen bij een andere ambassade dan de Belgische (omdat er geen Belgische ambassade in zijn thuisland is)

 • Het loket niet-Belgen stuurt je dossier naar Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Zij gaan na of je inkomsten hoog genoeg zijn om garant te kunnen zijn;
 • Na een positieve beslissing nodigt het loket niet-Belgen je uit om de verbintenis op te halen;
 • Je stuurt dit document naar de uitgenodigde burger die het document voorlegt om zonder visum de Schengenruimte binnen te komen of die hiermee een visumaanvraag indient bij een diplomatieke post van een Schengenland als men een visum moet aanvragen. Men heeft hiervoor 6 maanden te tijd vanaf de datum van legalisatie van de handtekening van de garant.

De uitgenodigde burger moet een visum aanvragen bij een Belgische ambassade of consulaire post in zijn thuisland

 • Het loket niet-Belgen overhandigt je de verbintenis;
 • Je bezorgt dit document aan de uitgenodigde burger, die een visumaanvraag indient bij de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat. Men heeft hiervoor 6 maanden te tijd vanaf de datum van legalisatie van de handtekening van de garant.

Wat meebrengen

Breng mee bij je afspraak voor de aanvraag:

 • je identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart van onbeperkte duur;
 • de bijlage 3bis of 32 recto-verso geprint!;
 • eventueel het bewijs van verwantschap met de ten laste genomen persoon;
 • als werknemer:
  • je loonfiches van de afgelopen 3 maanden;
  • arbeidscontract of andere overheidsdocumenten waarin je middelen vermeldt zijn (bvb. pensioenfiches, …);
 • als zelfstandige:
  • je laatste aanslagbiljet met de inkomsten van het jaar vóór de verbintenis;
 • gegevens van de persoon waarvoor je je garant stelt:
  • naam en voornaam;
  • geboorteplaats en datum;
  • nationaliteit en geslacht;
  • paspoortnummer;
  • adres in het buitenland;
  • plaats van visumaanvraag;
  • duidelijke kopie of foto van het paspoort van de persoon die op bezoek komt.

Kostprijs

Gratis

Digitaal loket

Naar top