Veel gestelde vragen rond de verkoop van onroerende goederen

Welke procedures rond de verkoop van onroerende goederen zijn er?

De verkopen van gronden, bouwgronden, panden en andere onroerende goederen zijn door het stadsbestuur vastgelegd in procedures?

Procedure 1

Wanneer er gesproken wordt over “Procedure 1” betekent dit dat het onroerend goed aangeboden zal worden door lokale vastgoedmakelaars. Zij hebben zich ingeschreven voor een co-exclusieve verkoopopdracht.

Procedure 2

Procedure 2 betekent dat de verkoop zal gebeuren via een algemeen verkoopplatform, zoals bijvoorbeeld Biddit, Bid&Buy, … en dergelijke.

Procedure 3

Procedure 3 wordt volledig door de stad zelf gevoerd. Zowel de communicatie als het openen van de biedingen wordt door de stad gedaan. Elke geïnteresseerde kan een schriftelijk bindend bod uitbrengen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, gericht aan de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13.

Procedure 4

Wanneer er via “Procedure 4” verkocht wordt, wordt er een notaris aangeduid die de verkoop zal organiseren via de beschikbare kanalen.

Procedure 5

Bij “Procedure 5” wordt het volledige verkoopdossier overgemaakt aan de dienst Vastgoedtransacties van Vlaanderen en voeren zij de volledige verkoopsprocedure.

Procedure 6

In “Procedure 6” gebeurt de verkoop door middel van een exclusieve verkoopopdracht met een gespecialiseerd vastgoedkantoor.

Kan er ook aan derden verkocht worden?

Ja, dat kan. Het lokaal bestuur Sint-Truiden zich het recht voorbehoudt om in het kader van algemeen en openbaar nut bepaalde gronden te verkopen aan derden zoals ANB, AWV, Fluvius, … Conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet de stad Sint-Truiden gronden, die liggen in een gebied dat valt onder de categorie ‘recreatie’, ‘landbouw’, ‘bos’, ‘overig groen’, ‘reservaat en natuur’, ‘gemeenschaps- en nutsvoorzieningen’ of ‘ontginning en waterwinning’ en te koop aangeboden worden, overmaken aan de grondenbank van de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van hun voorkeurrecht.

Is de instelprijs/verkoopprijs het totale te betalen bedrag?

Neen, de instelprijs/verkoopprijs is steeds exclusief kosten. Mogelijke kosten zijn meting van het betrokken perceel, schatting van dit perceel, e.a. … Deze extra kosten zijn integraal ten laste van de koper.

Geen antwoord gevonden op jouw vraag?

We werken deze informatie geregeld bij. Vind je geen antwoord op jouw vraag? Mail dan even naar vastgoed@sint-truiden.be

Wil je graag op de hoogte blijven van de verkoop van onroerende goederen?

Schrijf je in op onze vastgoedbrief.

Naar top