Vast bureau

Het vast bureau is belast met de afhandeling van de zaken van dagelijks bestuur van het Sociaal Huis, zoals de betaling van vervallen verzekeringspremies, het aanvaarden van leveringen, en kleinere personeelsaangelegenheden. Het vast bureau heeft ook een eigen wettelijke bevoegdheid inzake tuchtstraffen.

Het vast bureau valt samen met het college van burgemeester en schepenen.

Samenstelling

Naar top