Uittreksel strafregister

Een uittreksel strafregister is een officieel document dat het vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden vervangt. Het uittreksel vermeldt jouw effectief uitgesproken vonnissen, die opgenomen zijn in het strafregister. Je hebt dit uittreksel meestal nodig voor sollicitaties of voor het werken met jongeren.

Let op met websites die je laten betalen voor een uittreksel.
Een uittreksel kan je steeds gratis verkrijgen bij de dienst Strafregister.

Er bestaan 3 modellen:

Model 2 (596-2)
Heb je nodig voor specifieke activiteiten met kinderen en jongeren zoals:

 • opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding
 • hulpverlening aan minderjarigen
 • kinderbescherming
 • animatie van minderjarigen
 • begeleiding van minderjarigen

Bvb. adoptie, functie in het onderwijs, jeugdmonitor, vrijwilliger in een jeugdbeweging, buschauffeurs, stewards,...

Model 1 (596-1)
Heb je nodig voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld zoals:

 • verzekeringen, financiën, belastingen en accijnzen
 • beroepsverboden
 • transport en reizen
 • wapens, veiligheid, dienstplicht, militie
 • milieu
 • bepaalde commerciële activiteiten, consumentenbescherming, participatie verkiezingen, octrooien

Bvb. wapen- of jachtvergunning, vervoer van personen en goederen, militairen

Je kan de beroepenlijst downloaden van de website van FOD Justitie.

Basismodel (595)
Heb je nodig voor alle andere redenen zoals:

 • sollicitaties
 • werk
 • bezoek gevangenis
 • aanvraag visum

Ben je niet zeker welk model je nodig hebt, dan kan je het typeformulier laten invullen door de organisatie die een uittreksel strafregister vraagt.
Ben je werkgever of bestuurder van een organisatie die aan een persoon vraagt een uittreksel strafregister voor te leggen dan kan je het gewenste model aanduiden op het typeformulier, en dit meegeven aan de persoon die het uittreksel moet aanvragen bij de dienst Strafregister.
Het typeformulier kan je hieronder downloaden.

Voor wie?
Iedere inwoner van de stad Sint-Truiden

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

De geprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig binnen de Europese Unie én enkel voor de opgegeven reden.

 • Als je zelf de aanvraag doet met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document in de meeste gevallen onmiddellijk in jouw mailbox. Bij model 2 (596-2) duurt het 5 werkdagen.
 • Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document per post binnen de 5 werkdagen.
 • Als je het document nodig hebt voor het buitenland, ontvang je het document binnen de 8 werkdagen.
 • Je kan het document persoonlijk aanvragen aan het loket bij de dienst Strafregister

 

Opgelet
Om het document in het buitenland te gebruiken, heb je soms een legalisatie nodig en dit afhankelijk van het land, dat je bezoekt.

 

Wie kan niet bij ons terecht?
Je vraagt je attest rechtstreeks bij het Centraal Strafregister Brussel

aan als

 • je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in Sint-Truiden
 • gerechtelijke en  administratieve instanties
 • rechtspersoon: vennootschap, vzw, …
 • diplomaat en andere bijzondere statuten

 

Wat meebrengen/melden bij aanvraag?

 • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Reden van de aanvraag
 • Gebruik in binnen- of buitenland

 

Hoe afhalen?
Persoonlijk aan het stadsloket.

Wat meebrengen bij afhaling?

 • Identiteitsbewijs
BijlageGrootte
PDF icon Typeformulier gereglementeerde activiteit210.9 KB