Trudofeesten

De Trudofeesten zijn een reeks evenementen ter ere van stadsstichter Trudo. De viering vond - volgens historische bronnen - voor het eerst plaats in 1893. Nadien keerden de plechtigheden om de zeven jaar terug, zij het met een paar tussenpozen.

En tradities zijn er om in ere te houden. Daarom organiseert het stadsbestuur in 2019 opnieuw Trudofeesten met een gevarieerd programma. We kunnen alvast verklappen dat er een groot volksfeest zal plaatsvinden in september. Verder zetten we ook extra in op ons erfgoed door op een digitale en interactieve manier inwoners en bezoekers te laten kennismaken met ons rijke erfgoedverleden als Hoofdstad van Haspengouw.

Trudofeesten, voor en door de Truienaren

Heb jij zin om samen met je vereniging, organisatie of zelfs op je eentje een project uit te werken dat kadert in de Trudofeesten? Dan hebben we goed nieuws voor jou!

De stad Sint-Truiden trekt namelijk 55.000 euro uit voor kwalitatieve projecten of activiteiten die een duidelijke link hebben met het DNA van Sint-Truiden. Per project bedraagt de maximale subsidie 5.000 euro.

Wie kan een project indienen?
Om kans te maken op een subsidie, moet je een niet-commerciële organisatie, vereniging of individu zijn, met zetel, secretariaat, atelier of woonplaats in Sint-Truiden. En uiteraard moet je activiteit in onze stad plaatsvinden.

Welke soort projecten komen in aanmerking?
- tentoonstellingen (kunst en erfgoed)
- speciale theaterproducties en podiumproducties die buiten de reguliere werking van de aanvrager vallen
- creatie van kunstwerken
- erfgoedprojecten
- samenwerkingsverbanden tussen twee of meer verenigingen in het kader van een cultureel project
- projecten die zich situeren in de jongerencultuur
- sportactiviteiten
- ludieke en innovatieve projecten

Wat zijn de beoordelingscriteria?
Het project:
- is beperkt in de tijd en vindt hoofdzakelijk plaats tussen 1 september en 23 november 2019
- vindt plaats in Sint-Truiden
- heeft een artistieke kwaliteit en relevantie
- is voor het algemeen publiek zichtbaar of toegankelijk
- behoort niet tot de reguliere werking van de aanvrager
- draagt bij tot gemeenschapsvorming
- is duurzaam

Goedgekeurde projecten uit de eerste indieningsronde
De vzw Museum Vlaamse Minderbroeders diende een project getiteld “Franciscus en de sultan, een vredesmissie in tijden van oorlog” in. Het is een tentoonstellingsproject rond interreligieuze dialoog met 6 deelluiken. De historische omkadering wordt zoveel mogelijk verduidelijkt met historische elementen uit Sint-Truiden. Sint-Truiden vormt hier het exemplarisch voorbeeld van een middeleeuwse stad en christelijk bedevaartsoord waar de roep naar kruistochten tegen andersgelovigen mogelijk wordt.

De Boerebloos diende een project in met als (werk)titel Sinttruinse Wóttels: in een ludieke kortfilm worden belangrijke historische gebeurtenissen uit de Sint-Truidense geschiedenis van de H. Trudo tot vandaag uitgelicht.

De Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden brengt een fototentoonstelling van de Trudofeesten anno 1893. De foto’s geven een mooi beeld van de toenmalige Trudofeesten. Bovendien geeft het een uniek beeld van hoe Sint-Truiden er ruim 100 jaar geleden uitzag, alsook hoe er werd geleefd en gewerkt.

KUNST-GROEN vzw wil op het Speelhof, destijds een buitenverblijf voor de monniken van de Sint-Trudoabdij, een kunstproject uitrollen in het thema ‘Trudo en natuur’. Een twingtigtal kunstenaars zullen hun steentje bijdragen aan dit project.

Het Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden brengt met het project ‘Door andere ogen’ het mirakel van de H. Trudo waarbij hij een blinde vrouw genas in een ander perspectief. Via dit project kunnen de bezoekers de begijnhofkerk met al hun zintuigen ontdekken.

Sint-Truidense Schatten vzw brengt met de tentoonstelling “Uit de abdij” samen met begeleidende publicatie een blik achter de schermen van de abdij aan de hand van vrijwel onbekende voorwerpen.

De Bòddelkèèr brengt met Trudo anno 2019 tijdens het feestweekend een hilarische theaterproductie in het Sint-Truidens dialect. De figuur van Trudo wordt daarbij getransformeerd naar de huidige maatschappelijke context.

Stephan Elen en Rudi Festraerts componeerden een Trudo-lied. Gezongen in het Sint-Truidens dialect wordt daarbij een ode gebracht aan Sint-Trudo als stichter van de stad.

Hoe een project indienen?
Dien je project in vóór 15 februari 2019! Download hieronder het aanvraagformulier en stuur het ingevuld terug naar trudofeesten@sint-truiden.be. Je kan ook een aanvraagformulier aanvragen bij de UiTBalie. Een jury buigt zich over alle aanvragen en laat weten of je project weerhouden is en op welk bedrag je kan rekenen als financiële ondersteuning.

Het project moet een artistieke kwaliteit en relevantie hebben en het behoort niet tot de reguliere werking van de aanvrager. Bovendien moet het project duurzaam zijn. Die duurzaamheid kan ruim gezien worden en ook blijken uit de impact die het project kan hebben op het lokale cultuurlandschap. Ook een eenmalig project kan hiertoe een blijvende impuls geven. Organisatoren tonen ook aan welke inspanningen ze leveren om de ecologische voetafdruk van hun project tot een minimum te beperken. Deze aspecten moeten duidelijk worden in de omschrijving van het project. 

Download hieronder het subsidiereglement en lees het grondig voor je de subsidieaanvraag invult.

Info: voor al je vragen over de Trudofeesten of over de subsidieaanvraag kan je een mailtje sturen naar trudofeesten@sint-truiden.be

Afbeelding Trudofeesten