Subsidies voor (kader)vorming in het jeugdwerk

Elke jongere al dan niet actief binnen een jeugdwerkinitiatief, die een inspanning levert om een vorming in het jeugdwerk te volgen en elke jeugdvereniging en jongerenorganisatie die hun leiding stimuleren tot het volgen van vorming en waarvan de vorming een verbetering én in functie van de werking is, hebben recht op deze subsidie. Het moet daarbij gaan om een vorming die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap Agentschap Sociaal en Cultureel Werk voor de Jeugd. Op advies van de jeugdraad en/of de jeugddienst kunnen hierop afwijkingen toegestaan worden. 

Jongeren die een cursus basisvorming, hoofdmonitor, instructeur en/of hoofdinstructeur volgen, krijgen 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. De subsidie bedraagt maximum 175 euro per aanvrager en per jaar.

De jongere of de leiding van een jeugdvereniging/jongerenorganisatie die vorming (volgens voorwaarden art. 2) volgt, krijgt 60% van het cursusgeld terugbetaald.  

Hoe aanvragen?

Dien in het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige bewijsstukken (bewijs van deelame en betalingsbewijs) in bij team Sport & jeugd (Jeugd).

Naar top