Subsidie voor het betrekken van randgroepjongeren

Het lokaal bestuur Sint-Truiden geeft jou of je vereniging graag een duwtje in de rug met deze subsidies.

Zowel traditionele jeugdbewegingen als jongerenorganisaties en jeugdhuizen die inspanningen doen voor het betrekken van randgroepjongeren bij hun werking, kunnen een beroep doen op een subsidie.

Hoe aanvragen?

Download het reglement en het aanvraagformlier: Aanvraagformulier | Subsidies voor het betrekken van randgroepjongeren90,1 Kb(pdf)

Bezorg je aanvraag voor 30 september van het huidige betoelagingsjaar aan team Sport & jeugd samen met de gevraagde bewijsstukken.

Naar top