Subsidie gemeenschapsvormende culturele initiatieven

Binnen dit reglement worden subsidies toegekend aan culturele projecten op het grondgebied van de stad Sint-Truiden en die een meerwaarde hebben voor het culturele leven in Sint-Truiden. Extra aandacht gaat uit naar die initiatieven of projecten die tot doel hebben het publiek en/of het ledenbestand te verjongen en te vernieuwen en naar projecten die tot doel hebben nieuwe sociale netwerken op te zetten.

Alle individuen, verenigingen en groeperingen van verenigingen, actief in het socio-culturele veld op het grondgebied van de stad Sint-Truiden komen in aanmerking.

Soorten projecten die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn de volgende:

  • Tentoonstellingen (kunst en erfgoed)
  • Speciale theaterproducties en podiumproducties die buiten de reguliere werking van de aanvrager vallen
  • Speciale culturele projecten naar aanleiding van een jubileum van een vereniging
  • Creatie van kunstwerken (beeldend, muzikaal, audiovisueel, theater, performance, digitaal,…)
  • Erfgoedprojecten (aanvragen hiervoor dienen afgestemd te worden op aanvragen binnen het reglement voor cultureel erfgoedinitiatieven in Haspengouw)
  • Samenwerkingsverbanden tussen twee of meerdere verenigingen in het kader van een cultureel project
  • Projecten die zich situeren in de jongerencultuur (aanvragen hiervoor dienen afgestemd te worden op aanvragen binnen het reglement ‘projectsubsidies in de jeugdsector’)

Hoe aanvragen?

Naar top