Subsidie voor brandveiligheid in jeugdlokalen

Het lokaal bestuur Sint-Truiden geeft jou of je vereniging graag een duwtje in de rug met deze subsidies.

Het verbeteren van de jeugdlokalen wat betreft brandveiligheid en -preventie blijft een belangrijke prioriteit voor het jeugdwerk.

Er wordt tussenkomst toegekend aan verenigingen die investeren in veiligheid in hun jeugdlokaal door de aankoop, levering en/of werken in functie van:

  • Brandveiligheid (noodverlichting, CO- of branddetector, blusdeken, sleutelkoker, gasdetector, veiligheidspictogrammen, keuring elektrische installaties, gasinstallaties en mazoutton)
  • Algemene veiligheid en preventie (inbraakpreventie, EHBO-materiaal, afvalverwerking,…)
    verkeersveiligheid rond het lokaal (signalisatie, fietsenstalling,…)
  • Ook de kosten verbonden aan de jaarlijkse controle en huur van brandblusapparaten komen in aanmerking voor subsidiëring.

De tussenkomst bedraagt 100 % van de gemaakte uitgaven zolang er voldoende budget is en dit volgens het principe ‘first come, first served’.  

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier correct in: Aanvraagformulier | (Brand)Veiligheid in jeugdwerkinfrastructuur89,8 Kb(pdf)

Bezorg het samen met de nodige bewijsstukken voor 30 september van het huidige betoelagingsjaar aan team Sport & jeugd.

Naar top