Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest geeft je meer zekerheid over de mogelijkheden van een perceel.

Let op! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft maximaal twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Hoe aanvragen?

Je brengt het volledige dossier binnen bij het eerstelijnsloket bouwen en wonen, of je bezorgt het dossier per aangetekende zending aan de dienst Ruimtelijke Ordening.
Download hieronder het aanvraagformulier.

BijlageGrootte
PDF icon Aanvraagformulier stedenbouwkundig attest130.12 KB