Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Wil je de inlichtingen over het perceel dat je interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Een stedenbouwkundig attest geeft je meer zekerheid over de mogelijkheden van een perceel.

Let op! Een attest is nog geen vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft maximaal twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.  Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Je brengt je dossier binnen bij Omgeving of je bezorgt het dossier per aangetekende zending aan Omgeving.

Download hieronder het aanvraagformulier.

Downloads

Naar top