Statiegeldalliantie

Wist je dat Sint-Truiden lid is van de statiegeldalliantie?

Zwerfafval leidt tot grote ergernis bij mensen, organisaties en gemeenten. De strijd tegen zwerfvuil kost de Vlaamse gemeenten ook handenvol belastinggeld. Flesjes en blikjes maken 40 procent uit van het totaal volume zwerfafval. Meer dan drie op de vier Belgen stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blikjes en flesjes in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed, doordat stukjes blik en plastic in het voedsel van dieren terechtkomen, zowel op het land als in de zee.

Sint-Truiden bindt jaar na jaar de strijd aan tegen zwerfafval met diverse sensibiliserings- en opruimacties. Zo is er het mooimakersproject (coachingtraject rond zwerfvuil), het inschakelen van fiets- en wandelpeters en de organisatie van zwerfvuilacties, samen met burgers, scholen en verenigingen, in samenwerking met Limburg.net. Meer dan ±240 vrijwilligers zetten zich dagelijks, samen met de team Reiniging van het lokaal bestuur, in om van Sint-Truiden een propere en leefbare stad te maken. Toch blijft zwerfafval een hardnekkig probleem.

Om mee te ijveren voor een structurele oplossing is de stad Sint-Truiden in 2018 mee ingestapt in de Statiegeldalliantie. Op die manier ijveren we samen met vele andere organisaties en gemeenten bij de Vlaamse regering om statiegeld voor plastic flesjes en blikjes in te voeren.

De invoering van statiegeld zou ervoor zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug wordt ingeleverd en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt. En dat is goed nieuws voor het milieu en ook voor onze portemonnee, want de kosten voor het opruimen van zwerfvuil nemen jaar na jaar toe.

Naar top