Stamboomonderzoek

Genealogische opzoekingen

In de registers van de burgerlijke stand of in de bevolkingsregisters kan je voor genealogische, historische en andere wetenschappelijke doeleinden opzoekingen laten doen. Het al dan niet uitvoeren van de gevraagde opzoekingen hangt af van diverse elementen, o.a. de ouderdom van de documenten en de aard van de info die je aan de dienst Burgerzaken bezorgd hebt.

 

Openbare akten van

  • geboorteregisters meer dan 100 jaar geleden afgesloten;
  • huwelijksregisters meer dan 75 jaar geleden afgesloten;
  • overlijdensregisters meer dan 50 jaar geleden afgesloten

zijn vrij raadpleegbaar.

Je kan deze raadplegen in het stadsarchief .

 

Attesten of getuigschriften uit de bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar zijn vrij te verkrijgen.

Hiervoor dien je een aanvraag in (zie aanvraagformulier onderaan de pagina).

 

Afschriften van niet-openbare akten van de burgerlijke stand

kunnen opgevraagd worden bij de dienst Burgerlijke stand door een kleine kring rond jou: jezelf, jouw echtgeno(o)t(e), jouw wettelijke samenwonende partner, jouw wettelijke vertegenwoordiger, jouw bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders), jouw erfgenamen, hun notaris of advocaat. (Wanneer de akte een wijziging van de registratie van het geslacht bevat wordt de opvraging beperkt tot de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat).

De aanvraag van elke andere persoon is strikt gebonden aan bepaalde voorwaarden (zie aanvraagformulier onderaan de pagina).

 

Attesten en uittreksels uit de bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar

zijn slechts onder strikte voorwaarden te verkrijgen (zie aanvraagformulier onderaan de pagina).

 

Prijs?

10 euro per begonnen half uur

 

Hoe aanvragen?

  • Per post naar dienst Burgerzaken, stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
  • Persoonlijk afgeven aan het onthaal in het stadskantoor