Stamboomonderzoek

In de registers van de burgerlijke stand of in de bevolkingsregisters kan je voor genealogische, historische en andere wetenschappelijke doeleinden opzoekingen laten doen.

Het al dan niet uitvoeren van de gevraagde opzoekingen hangt af van diverse elementen, o.a. de ouderdom van de documenten en de aard van de info die je aan team Dienstverlening bezorgd hebt.

Procedure

Attesten of getuigschriften uit de bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar

Attesten of getuigschriften uit de bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar zijn vrij te verkrijgen.

Je kan een aanvraag indienen via het aanvraagformulier.

Afschriften van niet-openbare akten van de burgerlijke stand

Afschriften van niet-openbare akten van de burgerlijke stand kunnen opgevraagd worden bij het loket burgerlijke stand door een kleine kring rond jou:

  • jijzelf
  • je echtgenoot of echtgenote
  • je wettelijke partner
  • je (groot)ouders
  • je (klein)kinderen
  • je wettelijke vertegenwoordiger: je voogd, je bewindvoerder wanneer je handelingsonbekwaam bent
  • een erfgenaam van een overleden persoon
  • hun advocaat of notaris

Opgelet! Wanneer de akte een wijziging van de registratie van het geslacht bevat wordt de opvraging beperkt tot de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat.

De aanvraag van gegevens van elke andere persoon is strikt gebonden aan bepaalde voorwaarden die opgesomd zijn in het aanvraagformulier.

Attesten en uittreksels uit de bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar

Attesten en uittreksels uit de bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar zijn slechts onder strikte voorwaarden te verkrijgen die opgesomd zijn in het aanvraagformulier.

Hoe aanvragen?

Bezorg het formulier:

  • per post aan team Dienstverlening, stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
  • persoonlijk aan het onthaal in het stadskantoor

Kostprijs

10 euro per begonnen half uur.

Naar top