Spoedprocedure voor reispas

Wanneer je snel een reispas nodig hebt kan je in Sint-Truiden een reisdocument in spoedprocedure aanvragen. Indien noodzakelijk kan je ook een reispas zelf afhalen bij FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.

Soms is een reispas onvoldoende en zijn er bijkomende documenten (visum, inentingen, ed.) nodig. Deze kan je terugvinden op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden

 • Je bent Belg en woont in Sint-Truiden;
 • Je bent Belg en je bent op doorreis in Sint-Truiden (geen afhaling in Brussel mogelijk):
  • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat in het buitenland;
  • je laatste woonplaats in België was Sint-Truiden;
  • of je bent in Sint-Truiden geboren en je hebt nooit in België gewoond;
  • of je bent niet in België geboren en je hebt nooit in België gewoond;
 • Je bent erkend vluchteling of staatloze en woont in Sint-Truiden;
 • Je bent niet-Belg en niet erkend als vluchteling of staatloze (geen afhaling in Brussel mogelijk):
  • je woont in Sint-Truiden;
  • je kan geen reispas aanvragen bij het consulaat of de ambassade van je thuisland;

Procedure

Waar aanvragen?

Je kan de spoedaanvraag doen bij het loket Sint-Truiden:

 • bij aanvragen vóór 14 uur ligt je reispas klaar de 1e werkdag na jouw aanvraag vanaf 14 uur klaar in Sint-Truiden;
 • bij aanvragen na 14 uur is je reispas de 2e werkdag na jouw aanvraag beschikbaar in Sint-Truiden en dit vanaf 14 uur;
 • bij een aanvraag op zaterdagvoormiddag kan je je reispas op dinsdag vanaf 14 uur afhalen in Sint-Truiden.

Afhalingen in Brussel kunnen onder bepaalde voorwaarden nog sneller. De aanvraag kan in Sint-Truiden of in Brussel gebeuren. Heb je vragen hierover, neem dan contact op via 011 70 14 14.

Opgelet! Een afhaling in Brussel is niet mogelijk voor Belgen op doorreis in Sint-Truiden en evenmin voor niet-Belgen die niet-erkend vluchteling of niet-erkend staatloze zijn.

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Opgelet! De dienst niet-Belgen werkt enkel op afspraak. Je kan een reispas voor niet-Belgen enkel op afspraak aanvragen.

Ook welkom zonder afspraak voor het aanvragen en afhalen van een reispas voor Belgen tijdens de openingsuren van het loket vrije inloop. Je komt dan aan de beurt in volgorde van aankomst. De drukte zal dus de wachttijd bepalen. Zeker op dinsdagavond, woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag kan de wachttijd oplopen.
Om te weten voor welke producten en diensten geen afspraak nodig is, klik hier.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • Kom persoonlijk naar de afspraak zodat we je vingerafdrukken kunnen nemen (vanaf 12 jaar);
 • Kinderen jonger dan 18 jaar moeten aanwezig zijn. Vanaf 6 jaar schrijf je zelf je naam of zet je je handtekening;
 • De ouder(s) of voogd ondertekenen het aanvraagformulier van de minderjarige.

Afhalen

Je ontvangt je reispas bij het loket Sint-Truiden.

Wie moet bij het afhalen aanwezig zijn?

De persoon voor wie een reispas is aangevraagd.

 • Je mag een andere persoon volmacht geven om je reispas af te halen. Gebruik hiervoor het volmachtformulier: Volmachtenformulier357,4 Kb(pdf)
 • Kinderen moeten niet aanwezig zijn bij de afhaling.
 • De reispas van een minderjarige moet afgehaald worden door de ouder waarbij het kind is ingeschreven tenzij deze ouder volmacht verleent aan een andere volwassene (volmacht + kopie identiteitskaart volmachtgever).

Wat meebrengen

Breng mee bij je aanvraag:

 • de identiteitskaart/elektronische vreemdelingenkaart van de minderjarige en van de ouder(s) of voogd;
 • het identiteitsbewijs van je niet-Belgisch kind;
 • je huidige reispas/attest van verlies of diefstal van de politie;
 • 1 recente pasfoto in kleur (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s;
 • in voorkomend geval de toelating van FOD Buitenlandse Zaken.

Breng mee bij het afhalen:

 • je identiteitskaart/elektronische vreemdelingenkaart;
 • je document dat je bij de aanvraag kreeg;
 • je oude reispas;
 • in voorkomend geval je volmacht en een kopie van je identiteitskaart.

Kostprijs

Spoedprocedure reispas met afhaling in Sint-Truiden

 • Belgen + Belgen op doorreis:
  • volwassenen: 260 euro
  • minderjarigen: 220 euro
 • Erkende vluchtelingen en erkende staatlozen + niet-erkende vluchtelingen en niet-erkende staatlozen die geen reispas kunnen aanvragen bij het consulaat of de ambassade van hun thuisland:
  • volwassenen: 250 euro
  • minderjarigen: 220 euro

Superspoedprocedure reispas met afhaling in Brussel

 • Belgen (niet voor Belgen op doorreis):
  • volwassenen: 320 euro
  • minderjarigen: 280 euro
 • Erkende vluchtelingen en erkende staatlozen (niet voor niet-erkende en niet-erkende staatlozen)
  • volwassenen – aanvraag loket Sint-Truiden: 310 euro
  • volwassenen – aanvraag loket Brussel: 340 euro
  • minderjarigen – aanvraag loket Sint-Truiden: 280 euro
  • minderjarigen – aanvraag loket Brussel: 320 euro

Digitaal loket

Naar top