Solidair met Oekraïne

Referentiewebsite van de federale overheid

Op de website www.info-ukraine.be kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie. Verschillende overheidsdiensten werken samen om deze informatie te bundelen. De komende dagen en weken zal de inhoud verder worden aangevuld.

Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt,…

Ook Belgische inwoners kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen.

Lokaal bestuur Sint-Truiden

De opvang en begeleiding van de personen op de vlucht uit Oekraïne in Sint-Truiden wordt georganiseerd door coördinator Maxim Celis. Hij is het aanspreekpunt voor de trajectbegeleiders indien er vragen of problemen zijn rond de begeleiding van tijdelijk ontheemde Oekraïense vluchtelingen.

Maxim is bereikbaar op het telefoonnummer 011 70 14 21 en het mailadres info.oekraine@sint-truiden.be. Je kan Maxim ook bereiken via zijn persoonlijk mailadres: maxim.celis@ocmw-st-truiden.be.

Meer info

Er is heel wat informatie beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne en Truiense gastgezinnen. De meeste informatie vind je op de federale informatiewebsite: www.info-ukraine.be.

Bel coördinator Maxim Celis op 011 70 14 21 of mail naar info.oekraine@sint-truiden.be voor specifieke informatie.

Naar top