Sociale economie

De sector van de sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van maatwerkbedrijven en initiatieven voor lokale diensteneconomie (LDE-bedrijven) die maatschappelijke waarden vooropstellen zoals het belang van arbeid voor iedereen.

Het hoofddoel is mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (opnieuw) aan het werk te krijgen en optimaal te begeleiden in hun werkomgeving, om achteraf, indien mogelijk, door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

De sociale economie speelt een algemeen maatschappelijke rol op ecologisch en sociaal gebied, vult lokale noden en behoeften in, en zorgt voor tewerkstelling van een omvangrijke groep werkzoekenden die (nog) niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kan.

Het lokaal bestuur ondersteunt de sociale economie door het uitbesteden van verschillende taken op haar grondgebied, en/of door concrete samenwerking en cofinanciering.

De stad Sint-Truiden is bovendien trekkende partij in het bovenlokaal samenwerkingsverband in Haspengouw, waar 8 steden en gemeenten samenwerken rond sociale economie en wijk-werken (Gingelom, Nieuwerkerken, Heers, Borgloon, Wellen, Kortessem en Alken).

Meer info over het beleid rond sociale economie vind je hier.

Hieronder kan je een overzicht downloaden van de diverse partners van het lokaal bestuur Sint-Truiden uit de sociale economie.

Downloads

Naar top