Sluikstorten

Thomas is een rasechte Truiense bink. Al veel jaren werkt hij voor het lokaal bestuur Sint-Truiden. Eén van zijn taken bij de team Reiniging is het ledigen van de openbare vuilnisbakken. Een arbeidsintensieve job die hij elke dag met veel plezier uitoefent. Thomas houdt van zijn schone stad en wil de Truienaars bewuster maken van de gevolgen van sluikstort. Het opruimen van sluikstort vergt veel tijd van onze medewerkers, sluikstort trekt ongedierte aan, het heeft een milieu-impact, het is een storende factor voor de uitstraling van onze stad en het opruimen kost geld. Daarom zal Thomas tips geven om je afval goed te sorteren, een afspraak te maken in het containerpark,...

Sluikstorters

Sluikstorters ontwijken bewust de inzameling van huisvuil of bedrijfsafval. Ze laten afval achter op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop het niet is toegelaten of in de verkeerde container. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die in straatvuilnisbakken worden achtergelaten, dumpingen op anonieme locaties en het achterlaten van afval bij textielcontainers en dergelijke. 

Preventie en handhaving  ‘Vervuiler, u bent gespot!

Via positieve boodschappen van Team schoon Sint-Truiden zullen we mensen stimuleren om afval op de juiste manier en de daarvoor beschikbare kanalen aan te bieden. Daarnaast zetten we stevig in op handhaving. Er zijn verschillende manieren waarop we de strijd aangaan tegen sluikstort zoals camera’s. We trachten de mogelijke daders te identificeren (eventueel gevolg: GAS-boete). 

Een melding doen

Doe een melding rond sluikstort via ons burgermeldsysteem.

Naar top