Slaaploket

Naar aanleiding van de werkbezoeken brandveiligheid jeugdlokalen merkte team Sport & Jeugd samen met de brandweer op dat er af en toe wordt overnacht in de jeugdlokalen door eigen of externe jeugdverenigingen.

Sedert 1 januari 2010 is er een nieuw logiesdecreet in voege. Jeugdverblijfcentra moeten erkend zijn binnen het decreet ‘Toerisme voor allen’. Enkel jeugdlokalen kunnen vrijgesteld worden van deze verplichting indien ze voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Het gebouw wordt ook gebruikt als lokaal voor een erkende jeugdvereniging;
 • Er wordt enkel verhuurd aan andere erkende jeugdverenigingen;
 • Er wordt jaarlijks niet meer dan 60 kalenderdagen verhuurd in functie van overnachtingen (een weekend van vrijdag tot zondag wordt meegeteld voor drie kalenderdagen);
 • Bij overnachting in de jeugdlokalen hebben de jeugdverenigingen wel een meldingsplicht aan de burgemeester, die maatregelen mag opleggen om de veiligheid en hygiëne te waarborgen.
  De verantwoordelijken moeten uiteraard steeds aandacht hebben voor (brand)veiligheid! Zo is het aan te raden om zeker in lokalen waar af en toe overnacht wordt, rookmelders te hangen, te checken of de noodverlichting goed functioneert en de nooduitgangen vrij toegankelijk en niet afgesloten zijn, zodat een vlotte evacuatie in geval van nood kan gebeuren;
 • Naar analogie met het fuifloket, hebben wij een zogenoemd slaaploket opgestart om het jeugdwerk hierin wegwijs te maken, administratie te vereenvoudigen en alle aanvragen te centraliseren. Het slaaploket bestaat uit de jeugddienst en de brandweer.

Procedure

 • De jeugdvereniging dient een aanvraagformulier ‘slaaploket’ in te vullen en dit aan team Sport & Jeugd bezorgen via info.jeugd@sint-truiden.be

  Aanvraagformulier | Slaaploket150 Kb(doc)

 • De aanvrager dient ook een erkende jeugdvereniging te zijn en indien een externe jeugdvereniging in de lokalen van Truiense jeugdverenigingen wenst te overnachten, dienen zij eveneens erkend te zijn.
 • Vervolgens geeft het slaaploket zijn advies en doet de melding (informatief) aan de politie.
 • Het slaaploket agendeert dit op het schepencollege.
 • Na beslissing van het schepencollege ontvangt de aanvrager via het secretariaat een brief met al dan niet de goedkeuring en de eventuele richtlijnen.
Naar top