Selectieprocedure

Een interessante vacature bij ons gezien of gewoon heel veel zin om bij het lokaal bestuur Sint-Truiden te komen werken? Top, we zien jouw talent graag komen! Ontdek alvast hoe jouw sollicitatieproces zal verlopen en krijg een helder antwoord op vragen die jij je misschien nu al stelt. 

Stap 1: bezorg ons jouw sollicitatie

Via onze vacaturepagina kan je gericht solliciteren op een vacature of je spontaan kandidaat stellen voor een functie bij lokaal bestuur Sint-Truiden. Je kan hier ook de nodige documenten uploaden. 

Stap 2: de screening

Je krijgt van ons een bevestigingsmail, zo weet je dat we al jouw gegevens goed ontvangen hebben. We hebben even tijd nodig om je kandidatuur met de nodige aandacht te bekijken. We contacteren je opnieuw bij elke volgende stap die er wordt genomen. 

Stap 3: uitnodiging selectieproeven

Dit gebeurt minstens 14 kalenderdagen voor de eerste proef,zodat je je tijdig kunt vrijmaken. We proberen de selectieproeven zoveel mogelijk opdezelfde dag te laten doorgaan, zodat je je slechts één dag moet vrijmaken. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als er veel kandidaten zijn. Helaas kunnen we geenrekening houden met de agenda’s van individuele kandidaten en kunnen we deproeven niet verplaatsen als je verhinderd bent. 

Stap 4: selectieproeven

De selectieproeven kunnen verschillen per functie en worden telkens in de vacature vermeld. 

Per proef moet je steeds minstens 50% scoren om door te gaan naar de volgende proef. In totaal moet je minstens 60% behalen op alle proeven gecombineerd om als geschikt bevonden te worden.
De mogelijke proeven zijn: 

Preselectieproef

Deze gebeurt enkel als er meer dan 15 ontvankelijke kandidaten zijn voor een vacature. Deze preselectie kan bestaan uit een screening van cv en motivatiebrief. De kandidaten van wie de profielen het best aansluiten op de vacature, nodigen we uit voor een eerste selectieproef. Er kan ook gekozen worden voor een preselectie op basis van een korte schriftelijke test. Deze bestaat uit een aantal meerkeuzevragen of vragen met een kort antwoord en gaat vaak door op dezelfde dag als de uitgebreide schriftelijke proef en betreft vragen over het vakgebied en over het lokaal bestuur. Als de kandidaat slaagt in de preselectie, verbetert de jury pas de uitgebreide schriftelijke proef. 

Schriftelijke of praktische proef

Tijdens deze proef wordt er vooral gefocust op functionele kennis, maar kunnen er ook al bepaalde competenties getoetst worden via een schriftelijke case. Indien het nodig is dat er specifieke leerstof wordt gestudeerd voor deze proef, staat dit vermeld in de vacature. De schriftelijke examens worden steeds anoniem verbeterd. Indien het over een praktische proef gaat, zal er gevraagd worden naar handelingen die eigen zijn aan de functie. 

Mondelinge proef

Tijdens een verdiepend interview worden vooraf bepaalde competenties uit het functieprofiel bevraagd door cases, voorbeelden uit de eigen ervaring en visievragen. Het functieprofiel is ook steeds terug te vinden als bijlage bij de vacature. 

Psychotechnische proef met adviserend karakter

Voor leidinggevende functies bevat de selectie altijd een psychotechnische proef met adviserend karakter die nagaat of de kandidaat over de nodige leiderschapscapaciteiten beschikt, de psychotechnische proef wordt afgestemd om het niveau van de functie. 

Functiegericht interview

Solliciteer je voor een tijdelijke functie? Dan bestaat de selectie enkel uit een functiegericht interview.

Stap 5: beoordeling

We gaan nu aan de slag met de opmaak van de verslagen van de proeven. Deze worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen (of het vast bureau) en de kandidaat met de hoogste score wordt aangesteld. Wel geslaagd maar niet als eerste gerangschikt? Dan word je opgenomen in de wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. Indien deze functie opnieuw vrijkomt, word jij opnieuw gecontacteerd. 

Stap 6: feedback

Je krijgt uiteraard volledige inzage in jouw examendossier, neem gerust contact op met ons voor feedback. 

Naar top