Schoolkosten

Heb je moeilijkheden om de schoolkosten van jouw kind te betalen? Er zijn diensten die jou, als ouder, kunnen helpen om deze kosten te betalen. We zetten hieronder alle diensten op een rij.

Jouw school

Meerdere kleinere schoolrekeningen zijn makkelijker betaalbaar dan één grote schoolrekening.

Praat er over met een leerkracht en/of de directie en bespreek wat er mogelijk is om de kosten te spreiden.

Sociaal Huis

Het Sociaal Huis helpt je met de schoolfactuur. Iedereen wil zijn of haar kind de beste kansen geven, zowel op school als daarbuiten. In september zijn alle leerlingen weer naar school en starten de sportverenigingen en de jeugdbewegingen met een nieuw werkingsjaar. Maar september is voor velen een kostelijke maand: er moet lidgeld betaald worden, er worden schooluitstappen georganiseerd, … Het fonds zorgt voor een bijdrage in lidgelden, schoolfacturen en schooluitstappen.

Neem gerust contact op met het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker helpt je graag verder tijdens een persoonlijk gesprek. Hier kun je terecht voor:

 • info over de Septembertoelage.
  Deze tussenkomst kun je aanvragen tot 15 november 2023;
 • info over tussenkomsten voor lidgeld van sportclubs en sportbenodigdheden;
  info over tussenkomsten voor lidgeld van andere verenigingen;
 • tussenkomst in één -of meerdaagse uitstappen in schoolverband die vallen onder het leerplan (bijvoorbeeld zee-, bos- en sneeuwklassen)
  (enkel geldig voor inwoners van Sint-Truiden)

Tussenkomst in vrijetijdsactiviteiten

Er wordt breder gekeken dan alleen schoolse kosten, aangezien er ook heel wat uitgaven zijn op vlak van vrijetijdsbeleving waarvan je eventueel geld kan terugvorderen.

Hierdoor kan je ook besparen om de schoolkosten van jouw kind te betalen.

UiTPAS Haspengouw

UiTPAS Haspengouw is een spaarkaart.
Ga jij in Sint-Truiden al wel eens naar het toneel, ga je naar de Academie Haspengouw of nemen je kinderen wel eens deel aan de vakantiewerking Bubbelpret? Dan kan je met de UiTPAS punten sparen, wanneer je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit bij één van de partners.

UiTPAS Haspengouw is een voordelenkaart.
Gespaarde UiTpunten kan je omruilen tegen UiTvoordelen. Ruil ze voor een gadget of korting op bijvoorbeeld een voorstelling in het cultuurcentrum. Telkens je ‘UiTgaat’, spaar je nieuwe punten waarmee je jezelf nadien kan trakteren.

UiTPAS Haspengouw is ook de kortingskaart voor vrije tijd?
Woon je in Sint-Truiden en heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming, zit je in collectieve schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer, ontvang je leefloon of werk je in een sociale of beschermde werkplek? Dan kan je deelnemen aan activiteiten van de UiTPASpartners aan 80% korting.

De UiTPAS koop je slechts één keer aan en kost 4 euro. Kom je in aanmerking voor de korting, dan koop je de UiTPAS aan 1 euro.
Wie jonger is dan 18 jaar kan de UiTPAS helemaal gratis aanvragen.

Meer info over de UiTPAS vind je terug op www.uitpashaspengouw.be. 

Rap op Stap

Het aanbod van Rap op Stap werkt voornamelijk rond vrijetijdsbesteding voor mensen met een klein budget.

Bij Rap op Stap kun je terecht voor fikse terugbetalingen bij vrijetijdsactiviteiten die NIET tot de UiTPASpartners behoren zoals bijvoorbeeld sportclubs, jeugdverenigingen, vakanties, daguitstappen,...

Voor meer info over Rap op Stap kan je terecht bij het Sociaal Huis.

Jouw ziekenfonds

Een ziekenfonds kan je op verschillende manieren helpen om de kosten te betalen. Een paar voorbeelden kunnen zijn:

 • tussenkomst bos-, zee- en sneeuwklassen;
 • tussenkomst logopedie;
 • tussenkomst lidgeld sportclub;
 • tussenkomst preventieve tandzorg;
 • tussenkomst alternatieve behandelingen;
 • tussenkomst bril(glazen)/lenzen;
 • tussenkomst hoorapparaat;
 • tussenkomst diabetes;

Ieder ziekenfonds heeft haar eigen specifieke tussenkomsten. Neem contact op met jouw ziekenfonds om te overlopen welke voordelen er allemaal zijn.

Sint-Vincentius

Indien je een doorverwijsbrief hebt ontvangen van het OCMW, kan je terecht bij Sint-Vincentius voor extra ondersteuning voor sportkledij, boekentassen, winterkledij, schoolgerei, speelgoed, …

 • Sint-Vincentius
  Naamsevest 61 | 3800 Sint-Truiden
  sint-vincentius-sint-truiden@telenet.be
  • Openingsuren:
   • maandag van 17u tot 19u
   • dinsdag van 9u tot 12u en van 18u tot 20u
   • woensdag van 9u tot 12u
   • donderdag van 18u tot 20u
   • vrijdag van 18u30 tot 20u
   • zaterdag van 18u tot 20u 6

Vzw Gastvrij Sint-Truiden / Masala

Het inloophuis Masala zet zich in voor personen van vreemde origine (EU- en niet-EU-burgers).

Je kan hier terecht voor informatie over de studietoelagen, voor hulp bij het invullen van de formulieren, ... Zij bieden ook hulp bij het aanvragen van een Buzzy Pazz, een verminderingskaart voor grote gezinnen of afbetalingsplannen met de school. Bij het begin van het schooljaar kan je bij hen terecht voor tweedehandsboekentassen, schrijfgerief,… Uiteraard zolang de voorraad strekt! 

Bij het tweede huis van Masala, Bazar Bizar, kan je terecht voor gratis kledij en kleine huisraad. Voor schoolgaande kinderen zijn er o.a. rugzakken, zwemkledij,... Zolang de voorraad strekt natuurlijk.

 • vzw Gastvrij Sint-Truiden / Masala
  Kazernestraat 2c | 3800 Sint-Truiden
  T 011 48 68 15 | email@masala.be
  • Openingsuren (enkel op afspraak!):
   • maandag en woensdag van 16u tot 19u
   • dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u
 • Bazar Bizar (tweede huis van Masala)
  Schurhoven 2 | 3800 Sint-Truiden
  • Openingsuren: vrijdag van 13u tot 16u

Studie- en schooltoelagen

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een HBO5-opleiding verpleegkunde?

Je moet geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je de uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be

Ben je een student hoger onderwijs?

Je moet vanaf schooljaar 2023-2024 nog altijd een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen van Onderwijs Vlaanderen. Dit kan vanaf 1 augustus 2023 via www.studietoelagen.be.

Voor wie in het verleden al een toelage van de afdeling Studietoelagen kreeg, wordt er vanaf september automatisch een dossier opgestart. Je krijgt een vooraf ingevuld formulier waarmee je je gegevens moet bevestigen aan de afdeling Studietoelagen.

Limburgse Studieleningen

Het Contactpunt Limburgse Studieleningen verstrekt renteloze studieleningen aan economisch kwetsbare studenten in het hoger onderwijs. Het maximumbedrag van de studielening bedraagt 3 000 euro per aanvrager per jaar.

Bij de toekenning van de lening wordt er rekening gehouden met de leefsituatie, de woonsituatie, de financiële situatie en de studievoortgang van de aanvrager.

De student/aanvrager dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • studeren in Limburg voor een eerste diploma graduaat, bachelor-na-bachelor, bachelor of master;
 • voldoen aan de nationaliteitscriteria zoals vastgesteld in het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap met uitvoeringsbesluit van 7 september 2007. Jaarlijks worden deze criteria aangepast.

De student kan zolang hij studeert elk jaar opnieuw een lening aanvragen. Je kan je aanvraag indienen tussen 1 september en 31 augustus van het betrokken academiejaar.

Provinciale commissie voor studiebeursstichtingen Limburg

Een studiebeurzenstichting is een schenking waarvan de opbrengst moet dienen om de studies van bepaalde jongeren te helpen bekostigen.

Aanvankelijk waren het priesters, later vooral vrijgezellen en echtparen zonder kinderen, die een bepaald bedrag of goed schonken tijdens hun leven of bij een testament. Het hoofddoel van deze stichtingen was echter door de eeuwen heen de naam van de familie hoog te houden. Het beheer van Studiebeursstichtingen, zoals wettelijk bepaald sinds 19 december 1864. Je vindt alle verdere informatie op de website www.studiebeurzenstichtinglimburg.be

Voor meer informatie kan je terecht bij de Proviciale Commissie voor Studiebeursstichtingen Limburg. Deze dienst is telefonisch bereikbaar van dinsdag tot vrijdag van 13u tot 17u. Een persoonlijk onderhoud kan na afspraak.

Naar top