College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de stad. Het college vergadert elke vrijdag en behandelt de vele uiteenlopende problemen en knelpunten die in de loop van de voorbije weken zijn gerezen. Dit gaat van het adviseren en toekennen van bouw- en verkavelingsvergunningen, over het herstellen van bepaalde wegen, tot het toekennen van materiële hulp aan verenigingen bij hun organisaties. Het college bereidt daarnaast de beslissingen van de gemeenteraad voor en voert ze uit.

Het college bestaat uit de burgemeester, 7 schepenen en de algemeen directeur, die belast is met het opstellen van de notulen, ervoor zorgt dat de stadsdiensten de getroffen beslissingen uitvoeren en hierop toezicht houdt.

Samenstelling

Ingrid Kempeneers CD&V

Contact
Dreef 25 , 3800 Sint-Truiden
ingrid.kempeneers@sint-truiden.be

Functies

Burgemeester

Bevoegdheden

 • Algemene coördinatie
 • Integrale veiligheid
 • Veiligheidsdiensten
 • Strategische beleidsplanning
 • Intern en externe relaties
 • Communicatie en informatie
 • Mobiliteit
 • Digitalisering – smart city
 • Burgerlijke Stand

Vragen voor de burgemeester of wil je een afspraak?

Contacteer het kabinet

Lees hier hoe jouw mail naar burgemeester@sint-truiden.be wordt behandeld. 

Hilde Vautmans Open VLD

Contact
Overbroekstraat 1/A , 3800 Sint-Truiden
hilde.vautmans@sint-truiden.be

Functies

Eerste Schepen

Bevoegdheden

 • Landbouw en Fruitteelt
 • Feestelijkheden en Carnaval
 • Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling
 • Bevolking
 • Citymarketing
 • Militaire zaken en vaderlandslievende verenigingen
 • Middenstand en handel
 • vzw Trud'Or
 • Evenementenbeleid
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Markten en kermissen

Vragen voor de schepen of wil je een afspraak?

Contacteer het kabinet

Johan Mas Open VLD

Contact
Dekkenstraat 18 , 3800 Sint-Truiden
johan.mas@sint-truiden.be

Functies

Tweede Schepen

Bevoegdheden

 • Openbare werken, nutsleidingen en riolering
 • Facility Management
 • Duurzaamheid en energie
 • Huisvuil
 • Intercommunales
 • Begraafplaatsen

Vragen voor de schepen of wil je een afspraak?

Contacteer het kabinet

Stijn Vanoirbeek CD&V

Contact
Klein-Dekkenstraat 50 , 3800 Sint-Truiden
stijn.vanoirbeek@sint-truiden.be

Functies

Derde Schepen

Bevoegdheden

 • Sport en recreatieve planning
 • Lokaal gezondheidsbeleid
 • Bibliotheek
 • Kunstonderwijs
 • Cultuur
 • Erfgoed en archief
 • Musea
 • Wijk-en dorpszaken
 • Senioren
 • Noord-Zuid Integratie
 • Internationale samenwerking
 • Jumelages

Vragen voor de schepen of wil je een afspraak?

Contacteer het kabinet

Mieke Claes N-VA

Contact
Zepperenweg 220 , 3800 Sint-Truiden
mieke.claes@sint-truiden.be

Functies

Vierde Schepen

Bevoegdheden

 • Ruimtelijke ordening en wonen
 • Monumentenbeheer en onroerend erfgoed
 • Stads en dorpskernvernieuwing
 • Inrichting publieke ruimte en stadsverfraaiing
 • Toegankelijkheid
 • Sociale huisvesting
 • Dierenwelzijn
 • Gebouwinfrastructuur

Vragen voor de schepen of wil je een afspraak?

Contacteer het kabinet

Günther Dauw N-VA

Contact
Truierweg 4 , 3800 Sint-Truiden
gunther.dauw@sint-truiden.be

Functies

Vijfde Schepen

Bevoegdheden

 • Lokale economie
 • Infrastructurele ontwikkeling terreinen
 • Tewerkstelling
 • Juridische zaken en verzekeringen
 • Overheidsopdrachten
 • Kerkraden
 • Financiën
 • Autonoom gemeentebedrijf AGOST

Vragen voor de schepen of wil je een afspraak?

Contacteer het kabinet

Peter Deltour N-VA

Contact
Halmaalweg 20 , 3800 Sint-Truiden
peter.deltour@sint-truiden.be

Functies

Zesde Schepen

Bevoegdheden

 • Jeugdbeleid
 • Flankerend onderwijsbeleid
 • Kinderopvang en opvoedingswinkel
 • Toerisme
 • Diversiteit en gelijke kansen
 • Leefmilieu en natuur

Vragen voor de schepen of wil je een afspraak?

Contacteer het kabinet

Pascal Monette Open VLD

Contact
Keelstraat 68 , 3800 Sint-Truiden
pascy.monette@sint-truiden.be

Functies

Zevende Schepen

Bevoegdheden

 • Zorgbedrijf
 • Sociaal Huis
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Lokaal Sociaal Beleidsplan
 • Sociale Tewerkstelling
 • Ouderenzorgbeleid
 • Armoede
 • Eenzaamheid

Vragen voor de schepen of wil je een afspraak?

Contacteer het kabinet

Naar top