SAAMO

SAAMO Limburg ondersteunt en versterkt kwetsbare groepen.
Mensen in een kwetsbare positie staan voor heel wat uitdagingen.
Samen werken we aan oplossingen. Daarvoor bouwen we verder op hun krachten en talenten.
Ook geven we signalen aan het beleid.
Samen maken we werk van sociale grondrechten voor iedereen.

SAAMO Limburg 

Saamo Limburg is een wervelende, sociale organisatie met meer dan 65 gedreven medewerkers, 10 bestuursleden en honderden enthousiaste vrijwilligers. We maken deel uit van de sector SAAMO en zijn niet enkel in Limburg actief, maar ook in andere steden en provincies in Vlaanderen en Brussel.

Onze onafhankelijke en pluralistische vzw werd opgericht in 1993. We worden erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, lokale besturen en diverse fondsen.

Opbouwwerkers pakken uitsluiting aan

Een betaalbare en goede woning. Een geschikte job. Elke dag een gezonde maaltijd op tafel. Centen om een sociaal leven uit te bouwen. Voor velen is dat niet vanzelfsprekend. De ongelijke organisatie van onze samenleving maakt kwetsbaar en sluit uit.

Maatschappelijk opbouwwerk is een vorm van sociaal werk die met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk mensen samenbrengt om te werken aan concrete en duurzame oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen de opbouwwerkers van SAAMO-modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

Grond- en mensenrechten als kompas

Binnen de huidige beleidsperiode van vijf jaar werkt SAAMO aan de realisatie van verschillende grond- en mensenrechten, aan sterkere buurten en steden en aan collectief burgerschap, waarbij er tussen mensen een versterkt gevoel van solidariteit is.

Samen met lokale besturen, huisvestingsmaatschappijen, scholen en welzijnsorganisaties zijn onze opbouwwerkers dag in dag uit aan de slag in onze projecten en basiswerkingen om onze missie te realiseren en een stukje geschiedenis te schrijven.

Meer info: https://saamolimburg.be/

Naar top