Rijbewijs

Online aanvragen (BelDrive)

Het Belgische rijbewijs is een Europees document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Als je op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet je beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Dit rijbewijs is 10 jaar geldig en bruikbaar in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Je ontvangt een uitnodiging van FOD Mobiliteit als je rijbewijs binnenkort dreigt te vervallen.

Het papieren rijbewijs is nog geldig tot 2033. Je moet dit vernieuwen als je foto niet meer gelijkend is of als het document onleesbaar of beschadigd is.

Wist je dat je voor bepaalde aanvragen niet meer persoonlijk moet langskomen in het stadskantoor, maar je rijbewijs online kan aanvragen via BelDrive

Voorwaarden

 • Je woont in Sint-Truiden;
 • Of je hebt je gewone verblijfsplaats in België gedurende minstens 185 dagen in de loop van de 12 laatste maanden;
 • Als je een rijbewijs wil behalen moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Om te leren rijden heb je een voorlopig rijbewijs nodig;
 • Als je voor het praktisch examen geslaagd bent, mag je een rijbewijs aanvragen als je:

Voorwaarden per categorie voertuig

Je vindt hieronder meer informatie door op de categorie te klikken.
De wetgeving wijzigt echter regelmatig. Bevraag je steeds goed in een erkende rijschool of bij het loket rijbewijzen.

Bromfiets, speedpedelec

Categorie AM

Motorfiets

Categorie A1/A2/A

Auto

Auto met aanhangwagen

Categorie B 

Categorie BE/B96

Vrachtwagen

Vrachtwagen met aanhangwagen

+ vakbekwaamheid

Categorie C/C1

Categorie CE/C1E

Vakbekwaamheid

Autobus

Autobus met aanhangwagen

+ vakbekwaamheid

Categorie D/D1

Categorie DE/D1E

Vakbekwaamheid

Landbouwvoertuigen

Categorie G

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?
Kom persoonlijk naar de afspraak

Wanneer afhalen?
Na 3 tot 5 werkdagen

Hoe afhalen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Ook welkom zonder afspraak voor het afhalen van een rijbewijs tijdens de openingsuren van het loket vrije inloop. Je komt dan aan de beurt in volgorde van aankomst. De drukte zal dus de wachttijd bepalen. Vooral op dinsdagavond, woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag kan de wachttijd oplopen.
Om te weten voor welke producten en diensten geen afspraak nodig is, klik hier.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?
De persoon voor wie het rijbewijs is aangevraagd.

Opgelet!
Je mag een andere persoon volmacht geven om je rijbewijs af te halen door het formulier hieronder te downloaden.

Haal je rijbewijs op tijd af. Als je je rijbewijs niet afhaalt, wordt dit na 3 maanden vernietigd. Je moet dan een nieuwe aanvraag doen en opnieuw de volledige kostprijs betalen.

Wat meebrengen

Meebrengen bij het aanvragen:

 • voor de aanvraag van het eerste rijbewijs:
  • je identiteitskaart;
  • eventueel 1 recente pasfoto in kleur als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt;
  • je aanvraagformulier van het examencentrum na een geslaagd praktijkexamen;
  • je voorlopig rijbewijs (of je stageattest als je je verlopen voorlopig rijbewijs terug indiende bij het loket rijbewijzen);
  • je bekwaamheidsattest/getuigschrift van 4 uur onderricht, afgeleverd door de rijschool (voor rijbewijs AM).
 • voor de omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel:
  •  je identiteitskaart;
  • eventueel 1 recente pasfoto in kleur als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt;
  • je huidig rijbewijs.
 • voor een duplicaat van het rijbewijs:
  • identiteitskaart;
  • eventueel 1 recente pasfoto in kleur als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt;
  • je huidige rijbewijs als je dit wil vernieuwen omwille van beschadiging, oude foto, ...;
  • je formulier 'Aanvraag duplicaat rijbewijs' afgeleverd door de politie ingeval van diefstal of verlies. Bij beschadiging van je rijbewijs wordt dit formulier aan het loket Rijbewijzen ingevuld.
 • voor een vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie:
  • je identiteitskaart;
  • eventueel 1 recente pasfoto in kleur als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt;
  • je huidig rijbewijs;
  • je medisch rijgeschiktheidsattest (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer), meer info hierover vind je bij MEDEX;
  • een attest vakbekwaamheid (voor categorie C en D);
  • aanvraagformulier van het examencentrum na een geslaagd praktijkexamen en eventueel het voorlopig rijbewijs;
  • Voor categorie G: getuigschrift T.

Meebrengen bij het afhalen:

 • in voorkomend geval je voorlopig rijbewijs of je vorig rijdocument (ook al is de geldigheidsduur verstreken);
 • je volmachtformulier en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt).

Kostprijs

25 euro

Downloads

Digitaal loket

Naar top