Restauratie Speelhof

Sint-Truiden investeert in haar waardevol erfgoed, om het te renoveren en te verbeteren. Na de burchtruïne in Brustem is in 2024 het Speelhof aan de beurt.

Omschrijving

De site van het Speelhof is ontstaan als buitenverblijf voor de monniken van de Sint-Trudo abdij. Die nood om op zoek te gaan naar open, groene ruimten om tot rust te komen, is ook vandaag nog zeer actueel. In het project ligt de focus op de totaliteit van het historische complex dat op termijn een waardevolle en duurzame invulling krijgt.

Missie

Het lokaal bestuur Sint-Truiden werkt aan een nieuwe toekomst voor het kasteeldomein ‘t Speelhof en wenst de erfgoedsite verder uit te bouwen tot een plek voor ontspanning en educatie met aandacht voor het representatief bouwkundig erfgoed en de waardevolle natuur. Lokaal bestuur Sint-Truiden wil hier inzetten op een respectvolle invulling van de gebouwen, in de aansluiting met de historische waarden en betekenissen van de site, maar die tevens voldoen aan de noden van vandaag. Een verhaal waarin de natuur en het cultuurhistorisch landschap hoofdrolspelers zijn en waarmee het domein zich kan onderscheiden als buitenbestemming, als groene long voor de burgers van de stad.

Het Speelhof heeft een historische erfgoedwaarde en een potentieel aan ruimte voor herbestemming en (gedeeld) gebruik. Als eigenaar van een groot deel van de site wenst het lokaal bestuur de site duurzaam te restaureren en te herbestemmen tot een ‘plek voor educatie en entertainment’. Een plek waar jong en oud welkom zijn om op een laagdrempelige manier de site te ontdekken.

Werken

Midden 2024 starten we met de casco restauratie van het herenhuis met bijgebouwen en orangerie. 

Gespecialiseerd aannemer Renotec herstelt de stabiliteit en scheuren, behandelt vocht, zouten en aantastingen door zwammen en insecten en vernieuwt de sterk verweerde materialen. Dit betekent dat het herenhuis, bijgebouwen en orangerie wind- en waterdicht worden opgeleverd.

Hinder tijdens de werken

De site van het Speelhof blijft tijdens de werken toegankelijk voor het publiek. Omwille van veiligheidsredenen blijft de kernsite met bebouwing gedurende de werken afgesloten. We houden rekening met de vele wandelaars, fietsers en sporters. Het Speelhof is voor vele burgers een ‘thuis’ en zal ook na de werken een plek blijven waarmee mensen zich kunnen verbinden. Om tijdens de werken toch zoveel mogelijk mensen een rustige natuurervaring te bieden, blijft er een voetgangerszone in het park behouden. Voor fietsers is er een alternatieve route voorzien. Respecteer de tijdelijke omleidingen zoveel mogelijk.

Omleidingen:

  • Fietsers: via het Begijnhof
  • Voetgangers: via de rozentuin en langs het dierenpark
  • Rolstoelgebruikers: via het Begijnhof

Timing

De werken starten officieel op maandag 3 juni 2024. Er staan minstens 350 werkdagen op de teller, onder voorbehoud van weer- en werkomstandigheden. 

Het einde van de werken is voorzien in 2026.

Nadien worden ook nog werken uitgevoerd aan de schuur, de stallingen en de poortgebouwen. Meer info over deze fases van het project volgt later.

Budget

  • Bedrag restauratie: 5.008.018,91 euro
  • Bedrag erfgoedpremie uitgekeerd door Agentschap Onroerend Erfgoed: 1.358.538,49 euro

Projectpartners

Op de hoogte blijven? 

We publiceren regelmatig updates in de tijdslijn van dit project. Of blijf op de hoogte via de nieuwsberichten op onze website, stadsapp of sociale media.

Foto's

Aangepast op: dinsdag 18 juni 2024 om 14u36
Speelhof | Herenhuis en orangerie Speelhof | Herenhuis en orangerie
Naar top