Reispas voor niet-Belgen

Als niet-Belg vraag je je reisdocument aan bij het consulaat of de ambassade van je thuisland

Indien dat niet mogelijk is, kan je in sommige gevallen een reispas aanvragen in Sint-Truiden als je hier woont.

Je reispas is 2 jaar geldig. Je moet de vervaldatum van je reispas zelf in het oog houden en tijdig een nieuwe aanvragen. De geldigheid van je reispas vervalt indien je geen verblijfsrecht meer hebt in België of wanneer je nationaal statuut verandert.

Opgelet! Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Voor wie

 • Je bent erkend vluchteling of staatloze.
  • Je woont in Sint-Truiden.
 • Of je bent niet-Belg, niet erkend als vluchteling of staatloze.
  • Je woont in Sint-Truiden.
  • Je kan geen reispas aanvragen bij het consulaat of de ambassade van je thuisland.

Voorwaarden

 • Erkende vluchteling (reispas blauwe kleur) of erkende staatloze (reispas grijze kleur)
  • Je bent in het bezit van een geldige A als erkende vluchteling of erkende staatloze of  een B-, C-, D- of F-kaart.
  • Je nationaliteit en statuut staan vast (geen vermelding ‘Decl.’ op je vreemdelingenkaart);
 • Niet-Belg niet als vluchteling of staatloze erkend (reispas rode kleur)
  • Je bent in het bezit van een geldige A-kaart als subsidiair beschermde of een B-, C-, D- of F-kaart.
  • Je nationaliteit en statuut staan vast (geen vermelding ‘Decl. op je vreemdelingenkaart).
  • Je hebt een geschreven akkoord van maximaal 2 weken oud van FOD Buitenlandse Zaken;

Opgelet! Niet-Belgen die geen reispas op het consulaat of ambassade van hun thuisland kunnen aanvragen, moeten een toelating van FOD Buitenlandse Zaken voorleggen. Je kan deze toelating aanvragen via paspoort@diplobel.fed.be. Zonder deze toelating kan er geen reispas aangemaakt worden.

Kijk na of je een reisdocument kan aanvragen via de website van FOD Buitenlandse Zaken.

 • Soms is een reispas onvoldoende en zijn er bijkomende documenten (visum, inentingen, ed.) nodig. Deze kan je terugvinden op de website van FOD Buitenlandse Zaken. Zorg ervoor dat je deze documenten ruim voor je vertrek aanvraagt.
 • Voor sommige landen moet je reispas minstens nog 6 maanden geldig zijn als je het land betreedt/verlaat. Raadpleeg de reisadviezen van FOD Buitenlandse zaken en controleer zonder fout de geldigheidsdatum van je reispas.
 • Je reisbureau, je luchtvaartmaatschappij of de ambassade/consulaat van het land van bestemming in België kunnen je ook inlichtingen verschaffen.

Procedure

Wanneer aanvragen?

Ten laatste 2 weken vóór je vertrek.

Opgelet!

 • Hou er rekening mee dat de toelating van FOD Buitenlandse Zaken om een reispas aan te vragen in Sint-Truiden 6 weken kan duren. Na ontvangst van de toelating heb je 2 weken tijd om een reispas aan te vragen in Sint-Truiden.
 • De leveringstermijn bedraagt 8 werkdagen. Indien de leveringsdag op een feestdag valt, is je reispas beschikbaar op de eerstvolgende werkdag.
 • Heb je je reispas snel nodig, klik hier.

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

• Kom persoonlijk naar de afspraak zodat we je vingerafdrukken kunnen nemen (vanaf 12 jaar);
• Kinderen jonger dan 18 jaar moeten aanwezig zijn. Vanaf 6 jaar schrijf je zelf je naam of zet je je handtekening;
• De ouder(s) of voogd ondertekenen het aanvraagformulier van de minderjarige.

Wanneer afhalen?

Na 8 werkdagen.

Hoe afhalen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

De persoon voor wie een reispas is aangevraagd

 • Je mag een andere persoon volmacht geven om je reispas af te halen. Gebruik hiervoor het volmachtformulier:
 • Kinderen moeten niet aanwezig zijn bij de afhaling.
 • De reispas van een minderjarige moet afgehaald worden door de ouder waarbij het kind is ingeschreven tenzij deze ouder volmacht verleent aan een andere volwassene (volmacht + kopie identiteitskaart volmachtgever).

Haal je reispas op tijd af. Als je je reispas niet afhaalt, wordt deze na 3 maanden vernietigd. Je moet dan een nieuwe aanvraag doen en opnieuw de volledige kostprijs betalen.

Wat meebrengen

Breng mee bij je aanvraag:

 • de elektronische vreemdelingenkaart van de minderjarige en van de ouder(s) of voogd;
 • het identiteitsbewijs van je niet-Belgisch kind;
 • je huidige reispas/attest van verlies of diefstal van de politie;
 • 1 recente pasfoto in kleur (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s;
 • in voorkomend geval de toelating van FOD Buitenlandse Zaken.

Breng mee bij het afhalen van je reispas:

 • je elektronische vreemdelingenkaart;
 • het document dat je bij de aanvraag kreeg;
 • je oude reispas;
 • in voorkomend geval je volmacht en een kopie van je identiteitskaart.

Kostprijs

Standaardprocedure 8 werkdagen:

 • volwassenen: 81 euro
 • kinderen/jongeren tot en met 17 jaar: 51 euro

Uitzonderingen

Noodprocedure en humanitaire redenen

Als je om dringende humanitaire redenen zeer snel naar het buitenland moet, kan je op een weekdag een reispas aanvragen via de spoedprocedure.

In het weekend en op wettelijke feestdagen kan FOD Buitenlandse Zaken binnen 1 dag een voorlopig paspoort afleveren bij een onvoorzien overlijden, ernstig ongeval of hospitalisatie van een bloedverwant in de 1ste graad (vader/moeder/kind/echtgenoot/partner). Dit als je geen geldig reisdocument meer hebt en je geen reispas meer via de spoedprocedure kan aanvragen.
Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. 

Opgelet! Voor sommige landen is een visum vereist of wordt een voorlopig reispaspoort niet aanvaard. Best vraag je advies aan FOD Buitenlandse Zaken.

Hoe aanvragen?

 • Telefonisch bij de wachtdienst van de dienst Paspoorten van FOD Buitenlandse Zaken op het nummer 02 501 81 11.
 • Enkel op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen in België tussen 8u30 en 19u45u

Breng extra mee:

 • een bewijs van dringende humanitaire redenen (een officiële akte, attest van het ziekenhuis. attest van de verzekeringsinstelling, …).

Voor meer info verwijzen we je naar de goed gedocumenteerde website van FOD Buitenlandse Zaken.

Tip

Je kan je reis registreren op TravellersOnline.

Zo kan FOD Buitenlandse Zaken gemakkelijker met jou en je familieleden thuis in contact komen bij een noodsituatie zoals een natuurramp, een crisis of een ernstig ongeluk.

Digitaal loket

Naar top