Reispas voor Belgen

Met je reispas (Belgisch paspoort) bewijs je je Belgische nationaliteit en identiteit in landen die geen identiteitskaart (eID) aanvaarden. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben in die landen meestal een reispas nodig.

 • Reispas - Reizen in de meeste niet-Europese landen en in alle landen ter wereld
 • eID/Kids-ID - Reizen binnen Europa en een aantal niet-Europese landen

Een reispas ziet eruit als een boekje met 32 pagina's. Als je veel reist, kan je ook een reispas met 66 pagina's aanvragen. Hiervoor betaal je een meerkost die overeenkomt met de prijs van een aanvraag in spoedprocedure.

Je reispas is 7 jaar geldig. Voor minderjarige kinderen gaat de reispas 5 jaar mee. 
Je moet de vervaldatum van je reispas zelf in het oog houden en tijdig een nieuwe aanvragen.

Opgelet! Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reispas die nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Voorwaarden

 • Je woont in Sint-Truiden;
 • Je bent Belg.

Opgelet!

Kijk na of je een reispas nodig hebt.

 • Soms is een reispas onvoldoende en zijn er bijkomende documenten (visum, inentingen, ed.) nodig. Deze kan je terugvinden op de website van FOD Buitenlandse Zaken. Zorg ervoor dat je deze documenten ruim voor je vertrek aanvraagt.
 • Voor sommige landen moet je reispas minstens nog 6 maanden geldig zijn als je het land betreedt/verlaat. Raadpleeg de reisadviezen van FOD Buitenlandse Zaken en controleer zonder fout de geldigheidsdatum van je reispas.
 • Je reisbureau, je luchtvaartmaatschappij of de ambassade/consulaat van het land van bestemming in België kunnen je ook inlichtingen verschaffen.

Procedure

Wanneer aanvragen?

Ten laatste 2 weken vóór je vertrek.

Opgelet!

 • Hou rekening met een leveringstermijn van 8 werkdagen. Indien de leveringsdag op een feestdag valt, is je reispas beschikbaar op de eerstvolgende werkdag.
 • Heb je je reispas snel nodig? Klik hier.

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • Kom persoonlijk naar de afspraak zodat we je vingerafdrukken kunnen nemen (vanaf 12 jaar);
 • Kinderen jonger dan 18 jaar moeten aanwezig zijn. Vanaf 6 jaar schrijf je zelf je naam of zet je je handtekening;
 • De ouder(s) of voogd ondertekenen het aanvraagformulier van de minderjarige.

Wanneer afhalen?

Na 8 werkdagen.

Hoe afhalen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Ook welkom zonder afspraak voor het afhalen van een reispas tijdens de openingsuren van het loket vrije inloop. Je komt dan aan de beurt in volgorde van aankomst. De drukte zal dus de wachttijd bepalen. Zeker op dinsdagavond, woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag kan de wachttijd oplopen.

Om te weten voor welke producten en diensten geen afspraak nodig is, klik hier.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

De persoon voor wie een reispas is aangevraagd.

 • Je mag een andere persoon volmacht geven om je reispas af te halen. Gebruik hiervoor het volmachtformulier: Volmachtenformulier357,4 Kb(pdf)
 • Kinderen moeten niet aanwezig zijn bij de afhaling.
 • De reispas van een minderjarige moet afgehaald worden door de ouder waarbij het kind is ingeschreven tenzij deze ouder volmacht verleent aan een andere volwassene (volmacht + kopie identiteitskaart volmachtgever).

Haal je reispas op tijd af. Als je je reispas niet afhaalt, wordt deze na 3 maanden vernietigd. Je moet dan een nieuwe aanvraag doen en opnieuw de volledige kostprijs betalen.

Wat meebrengen

Breng mee bij je aanvraag:

 • de identiteitskaart van de minderjarige en van de ouder(s) of voogd;
 • je huidige reispas/attest van diefstal van de politie;
 • 1 recente pasfoto in kleur (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s.

Breng mee bij het afhalen van je reispas:

 • je identiteitskaart;
 • je document dat je bij de aanvraag kreeg;
 • je oude reispas;
 • in voorkomend geval een volmacht en de kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever.

Kostprijs

Standaardprocedure reispas 32 pagina's - 8 werkdagen:

 • volwassenen: 85 euro
 • minderjarigen: 45 euro

Standaardprocedure reispas 66 pagina's - 8 werkdagen:

 • volwassenen: 260 euro
 • minderjarigen: 220 euro

Uitzonderingen

Tweede reispas

Als je meerdere werkgerelateerde reizen maakt en je tijdelijk niet in het bezit bent van je reispas (bv tijdens een visumaanvraag) kan je bij uitzondering een tweede reispas aanvragen. Dit is ook mogelijk voor reizen die je gepland hebt naar landen die met elkaar in conflict zijn. In deze gevallen zal FOD Buitenlandse Zaken beslissen over de wel of niet aflevering van de tweede reispas.

Let op! Zorg ervoor dat je eenzelfde land in en uit reist met dezelfde reispas.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak online of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Breng extra mee: 

 • een attest van je werkgever of je motivering waarom een tweede reispas noodzakelijk is.

Noodprocedure en humanitaire redenen

Als je om dringende humanitaire redenen zeer snel naar het buitenland moet, kan je op een weekdag een reispas aanvragen via de spoedprocedure.

In het weekend en op wettelijke feestdagen kan FOD Buitenlandse Zaken binnen 1 dag een voorlopig paspoort afleveren bij een onvoorzien overlijden, ernstig ongeval of hospitalisatie van een bloedverwant in de 1ste graad (vader/moeder/kind/echtgenoot/partner). Dit als je geen geldig reisdocument meer hebt en je geen reispas meer via de spoedprocedure kan aanvragen.
Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. 

Opgelet! Voor sommige landen is een visum vereist of wordt een voorlopig paspoort niet aanvaard. Best vraag je advies aan FOD Buitenlandse Zaken.

Hoe aanvragen?

 • Telefonisch bij de wachtdienst van de dienst Paspoorten van FOD Buitenlandse Zaken op het nummer 02 501 81 11
 • Enkel op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen in België tussen 8u30 en 19u45u

Breng extra mee:

 • een bewijs van dringende humanitaire redenen (een officiële akte, attest van het ziekenhuis. attest van de verzekeringsinstelling, …).

Voor meer info verwijzen we je naar de goed gedocumenteerde website van FOD Buitenlandse Zaken.

Tip

Je kan je reis registreren op TravellersOnline. Zo kan FOD Buitenlandse Zaken gemakkelijker met jou en je familieleden thuis in contact komen bij een noodsituatie zoals een natuurramp, een crisis of een ernstig ongeluk.

Digitaal loket

Naar top